Rynek pracy i myślenie analityczne

 

16 lutego 2017 r. odbyły się zajęcia, na których uczniowie i nauczyciele wysłuchali wykładu na temat znaczenia umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego myślenia dla sukcesu na rynku pracy. Pracowali w grupie opracowując metody obserwacji i wyciągania wniosków.


Dyskutowali o sposobach dostępu do potrzebnych informacji. Analizowali wszystkie argumenty „za” i przeciw. Na koniec zajęć otrzymali zadanie domowe dotyczące jakości informacji.