HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH


Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca.


Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


Egzamin maturalny

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.


Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według formuły 2012 i  2017 trwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.

Natomiast egzamin zawodowy w formule 2019 zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.


Więcej szczegółów na tema egzaminów znajdziesz tutaj.