96 uczestników projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, którzy mają już za sobą praktyki zawodowe obecnie kształtują swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. W kursach językowych docelowo będzie uczestniczyło 128 uczestników projektu. Uczestniczą w e-learningowym kursie podstawowym języka niemieckiego zawierającym elementy słownictwa wykorzystywanego w branży metalowej oraz elektrycznej. 
Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej przez firmę Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski. Nauka języka sąsiada podnosi kompetencje komunikacyjne i zwiększa szanse na zatrudnienie młodych ludzi po obu stronach Odry. Poza szkoleniem językowym trwa również 2 edycja szkolenia CNC dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 72 uczniów i 4 nauczycieli.