21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z pandemią COVID-19spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.


Omówiono następujące tematy:

  • informacje na temat przesunięcia realizacji projektu do czerwca 2021 r.,
  • harmonogram realizacji projektu,
  • stopień realizacji inwestycji na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i Eisenhüttenstadt QCW,
  • weryfikacja opracowywanego Modelu szkolenia dualnego,