8 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu omówiono organizacje konferencji końcowej Miasto Gorzów Wlkp., przedstawiło wstępny szkic prezentacji projektu, jakie treści każdy z partnerów chciałby przedstawić w ramach swojego czasu.

W poniedziałek 26.04.2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się kolejne spotkanie robocze online, na którym uzgodnione zostaną szczegóły wszystkich punktów otwartych.