VIVA 4.0 NEWS

Mamy to!

2021-10-06 12:18:00

W ramach projektuTransgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” zakupione zostały urządzenie, które umożliwią kształtowanie umiejętności niezbędnych rynku pracy.

Model kształcenia zawodowego „VIVA 4.0

2021-07-08 14:40:00

Powoli finalizujemy realizację działań projektu "ViVA 4.0", którego jednym z celów jest stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech. Poniżej możecie zobaczyć efekt końcowy w postaci schematu  modelu.


Ausbildungsmodell-ViVA4.0

Model-ViVA4.0

Konferencja podsumowująca projekt „ViVA 4.0”

2021-05-14 15:02:00

18 maja 2021 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020,
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego konferencja odbyła się w formie hybrydowej.

 

W imieniu gospodarza wydarzenia – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego konferencję otworzyła Pani Renata Pliżga -  Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

W konferencji w formie stacjonarnej uczestniczyli znamienici goście:

*Ralf Hillburger - Dyrektor Generalny QCW, które jest liderem projektu,

*Włodzimierz Fleischer – kierownik projektu z ramienia partnera projektu – Lubuskiego Klastra Metalowego,

*Małgorzata Pruszkowska  - przedstawiciel partnera Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

*Magdalena Łabuza - kierownik Referatu Unijnych Projektów  Edukacyjnych,

*Maciej Borowski – przedstawiciel Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

*Elżbieta Czekawy - HR Director TELEMOND HOLDING.


Projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest niemiecki Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhϋttenstadt, natomiast partnerami -  Miasto Gorzów Wielkopolski (Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego) oraz Lubuski Klaster Metalowy.

 

Głównym celem projektu był  transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu po stronie polskiej wsparciem objęto 128 uczniów i 4 nauczycieli, zakupiono wyposażenie, które wzmocni bazę technodydaktyczną Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.

 

Do kluczowych działań realizowanych w ramach projektu, które zakończyły się sukcesem, należy:

·         stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech oraz opracowanie dodatkowej oferty kształcenia w postaci 10 modułów zawodowych m.in.: projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM, CNC – obróbka metali, badania materiałowe;

·         szkolenie dla nauczycieli z projektowania CAD/CAM i uczniów w zakresie obsługi maszyn CNC;

·         nauka języka niemieckiego;

·         spotkania transgraniczne młodzieży.

 

Całkowita wartości projektu dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 1,9 mln zł,

Dofinansowanie – 1,6 mln zł

Wkład własny Miasta – 300 tys. zł

Realizacji projektu od 1 marca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

 

Spotkanie zespołu zarządzającegoViVA 4.0

2021-05-14 14:48:00

5 maja 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono:

- osiągnięte wskaźniki projektu,

- opracowane polsko-niemieckie moduły szkoleniowe,

- realizację inwestycji,

- projekt zaproszenia na konferencje końcową,

- projekt Agendy konferencji.

Na bieżąco utrzymywany jest kontakt e-mail i telefoniczny parterów projektu w celu prawidłowej realizacji projektu.

 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-05-14 09:34:00

8 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu omówiono organizacje konferencji końcowej Miasto Gorzów Wlkp., przedstawiło wstępny szkic prezentacji projektu, jakie treści każdy z partnerów chciałby przedstawić w ramach swojego czasu.

W poniedziałek 26.04.2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się kolejne spotkanie robocze online, na którym uzgodnione zostaną szczegóły wszystkich punktów otwartych.

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-03-30 22:29:00

11 marca 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono następujące tematy:

- Zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.

- Lider projektu QCW poinformował o zakończonej  kontroli projektu - kontrolujący wystawili pozytywna ocenę i zgodność realizacji projektu z celami i budżetem projektu.   

- Zespół projektowy pracował nad strona graficzną opracowanego Modelu szkoleniowego.

 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-03-30 22:25:00

25 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W związku z pandemią korona wirusa spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Omówiono następujące tematy:

- Stan realizacji  wskaźników produktów projektu i produktów programu.

- Omówienie wniesionych przez stronę polską uwag do opracowanego Modelu szkoleniowego. 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-03-30 22:17:00

21 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z pandemią COVID-19spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.


Omówiono następujące tematy:

informacje na temat przesunięcia realizacji projektu do czerwca 2021 r.,harmonogram realizacji projektu,stopień realizacji inwestycji na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i Eisenhüttenstadt QCW,weryfikacja opracowywanego Modelu szkolenia dualnego,

Projekty w czasach zarazy ;)

2021-02-03 09:48:00

W ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”, od września do października 2020 r. firma  EduKreacje Katarzyna Szczudrawa ze Słupska, zorganizowała i przeprowadziła tygodniowe praktyki zawodowe w gorzowskich firmach dla 96 uczniów  kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych.
 
We wrześniu rozpoczął się Kurs języka niemieckiego dla uczniów E-learning. W kursach językowych docelowo będzie uczestniczyło 128 uczestników projektu. Uczestniczą w e-learningowym kursie podstawowym języka niemieckiego zawierającym elementy słownictwa wykorzystywanego w branży metalowej oraz elektrycznej. Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej przez firmę Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski.
 
W Centrum Kształcenia Zawodowego przeprowadzono szkolenie CNC przez firmę CNC Millena Mirosław Buczyński z Koszalina dla 36 uczniów, które zakończyło się 21.12.2020 r. otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. W związku z problemem pandemii uczniowie  przeszli na zdalny system nauczania.
 
W Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych przeprowadzono szkolenie CAD-CAM on-line przez firmę BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania Jacek Rogodzński z  Poznania dla 4 nauczycieli i 72 uczniów. W listopadzie 2020 r. odbyła się wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone". W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, przedstawiciele firm, kadra zarządzająca w projekcie, przedstawiciele Partnera Lubuskiego Klastra Metalowego. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele firm kształcenia zawodowego oraz pracownicy QCW Eisenhüttenstadt.
 
3 grudnia 2020 r. odbył się  transgraniczny Trainingday on-line w  Gorzowie z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UM Gorzowa Wlkp., Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Lubuskiego Klastra Metalowego, i QCW Eisenhüttenstadt. Reżim sanitarny uniemożliwił nam spotkanie wobec powyższego materiały promocyjne oraz gadżety otrzymane od Urzędu Miasta  i Euroregionu Pro Europa Viadrina dla uczestników spotkania zostały przekazane pocztą. Przedstawiciele szkół przedstawili działania realizowane w poszczególnych szkołach. Zaprezentowano filmy o Gorzowie i Euroregionie oraz efekty współpracy. W spotkaniu uczestniczyło 20 Niemców i 24 Polaków. Ponadto zakupiono 16 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 2 drukarki 3D, które zostały przekazane do  Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych.
 
Miasto Gorzów Wielkopolski wspólnie z partnerem niemieckim BFW realizuje również projekt pt.: „Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen“. Celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. Całkowita kwota projektu wynosi 811 643,61 euro. W ramach pracy polskich i niemieckich ekspertów trwa opracowanie 2 modułów: Drogownictwo – brukarz z innowacją asfaltowanie , Budownictwo ziemne -  Specjalista instalacji podziemnych i kanałów (Instalator). Moduły będą implementowane i ogólnodostępne po obu stronach granicy w celu promocji branży budowlanej, szczególnie ze względu na bardzo małe zainteresowanie kształceniem mieszkańców pogranicza. Do upowszechnienia modułów zostaną wykorzystane strony www polskie i niemieckie.
 
Odbyło się również szereg spotkań roboczych on-line podczas, których omawiano min.:
- stopień realizacji projektów,
- harmonogram działań i stopień osiągnięcia wskaźników w projekcie.
 

 

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2021-01-14 11:25:00

17 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Niestety nadal w związku z wdrożonym reżimem sanitarnym COVID-19spotkanie partnerów odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy internetowej alfaview.com. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z wdrożonymi ograniczeniami, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Skupiono się na analizie:

stanu realizacji wskaźników produktów projektu i produktów programu,stanie realizacji inwestycji,aktualizacji Broszury,uwag wniesionych przez stronę niemiecką do opracowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski MODELU SZKOLENIOWEGO.

Ponadto podsumowano holistycznie stan realizacji projektu omówiono sposób i podział zadań podczas sporządzenia raportu nr 5.
 

Kolejna wizyta studyjna za nami...

2021-01-12 12:33:00

Wprawdzie mamy już 2021 rok, ale warto powspominać ważne wydarzenia... Musieliśmy ograniczyć kontakty bezpośrednie, ale się nie poddajemy....


26.11.2020 rodbyła się wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt pt. "Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone" w ramach projektu Interreg VA Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych,  kadra zarządzająca w projekcie. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli ,przedstawiciele firm kształcenia zawodowego oraz pracownicy QCW. Podczas spotkania dokonano przeglądu modelu szkolenia stworzonego w „ViVA 4.0” oraz przedstawiono doświadczenia firm oraz partnerów, które do tej pory uczestniczyły w testowaniu modułów szkoleniowych „ViVA 4.0”. Ponadto wspólnie  dyskutowano nad opracowanym przez Miasto Gorzów Wielkopolski  modelem dualnego kształcenia, który ma być wdrożony po obu stronach Odry, jako jeden z rezultatów projektu.

Trainingsday w sieci

2020-12-04 13:56:00

3 grudnia 2020 roku zaplanowany był w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”,  niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday. Przygotowywaliśmy się do niego już od wakacji. Niestety wdrożony reżim sanitarny związany z COVID-19 uniemożliwił nam spotkanie, które miało na celu przede wszystkim zintegrować młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniów i nauczycieli QCW z Eisenhuttenstadt. W planach mieliśmy działania pozwalające na aktywną wymianę interkulturową oraz transfer wiedzy na temat regionu.

 

 Ale my się nie poddajemy!!!.

Podjęliśmy się trudu przeprowadzenia spotkań on-line. Posłużyła nam do tego platforma internetowa alfaview.com, wykorzystywana przez naszych sąsiadów zza Odry. Dzięki temu wspólnie poznawaliśmy kolejne narzędzie IT, które może być wykorzystywane nie tylko do spotkań towarzyskich, ale również do edukacji.


Podczas spotkania w sieci, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskiego Klastra Metalowego i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech, a także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz QCW, zdobywaliśmy nowe doświadczenia związane z tak niekonwencjonalnym spotkaniem.

 

Wcześniej przesłaliśmy naszym partnerom projektu pakiety „mikołajkowe”, które zawierały materiały promocyjne projektu, w tym kubki, bidony, powerbanki, a także piękne albumy o EUROREGIONIE i GORZOWIE WIELKOPOLSKIM oraz wiele innych ciekawych gadżetów. Zawartość pakietu stanowiła kanwę rozmów na temat walorów estetycznych regionu, w którym wspólnie żyjemy i pracujemy. Ponadto urządziliśmy sobie wirtualną wycieczkę po Gorzowie Wielkopolskim i Euroregionie. Wycieczka była możliwa dzięki projekcji przygotowanych filmów prezentujących historię nawiązywania współpracy Polsko-Niemieckiej oraz efekty tej współpracy, czyli obiekty, które dzięki niej powstały lub wypiękniały.

 

Następnie przedstawiciele szkół opowiedzieli o działania realizowanych w poszczególnych szkołach. Po prezentacji podzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania i pomimo problemów ze „zrywaniem” się łącza, możemy uznać je za udane.  Wszystkim nam brakuje kontaktów interpersonalnych w Realnej rzeczywistości. Dlatego też na zakończenie spotkania życzyliśmy sobie zdrowych i wesołych świąt oraz spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na nowych ścieżkach rowerowych i w innych pięknych miejscach naszego miasta.

Sprechen Sie Deutsch?

2020-11-25 21:44:00
96 uczestników projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, którzy mają już za sobą praktyki zawodowe obecnie kształtują swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. W kursach językowych docelowo będzie uczestniczyło 128 uczestników projektu. Uczestniczą w e-learningowym kursie podstawowym języka niemieckiego zawierającym elementy słownictwa wykorzystywanego w branży metalowej oraz elektrycznej. Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej przez firmę Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski. Nauka języka sąsiada podnosi kompetencje komunikacyjne i zwiększa szanse na zatrudnienie młodych ludzi po obu stronach Odry. Poza szkoleniem językowym trwa również 2 edycja szkolenia CNC dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 72 uczniów i 4 nauczycieli.

Praktyki zawodowe

2020-11-25 20:43:00

Coraz bardziej widoczna jest komplementarność działań projektowych realizowanych na rzecz uczniów gorzowskich szkół zawodowych. Pomimo trudności związanych z pandemią, od czerwca do końca sierpnia realizowane były staże i praktyki w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski. Natomiast we wrześniu i październiku 2020 r. odbywały się tygodniowe praktyki zawodowe dla 96 zawodowców kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych. Praktyki doskonalące umiejętności zawodowe uczniów i zwiększające ich możliwości zatrudnienia były realizowane  w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”  współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. 


Spotkanie robocze ViVA 4.0

2020-11-25 20:23:00
13.11.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.Podczas spotkania omówiono:- certyfikację środków finansowych,- organizację 26 listopada 2020 r.  przez Lidera projektu QCW - wizyty studyjnej on-line  na platformie alfaview.com,- organizację 3 grudnia 2020 r. przez  Miasto Gorzów Wielkopolski - partnera projektu Transgranicznego dnia w Gorzowie online  dla  polsko-niemieckiej grupy,- sposób przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.- zakres niezbędnych zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.Ponadto wspólnie  dyskutowano nad opracowanym przez Miasto Gorzów Wielkopolski  modelem dualnego kształcenia, który ma być wdrożony po obu stronach Odry, jako jeden z rezultatatów projektu.

SPOTKANIE ROBOCZE ViVA 4.0

2020-09-14 14:47:00

10.09.2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W spotkaniu uczestniczyli:

1.Rulf Hillburger - QCW Eisenhüttenstadt

2.Uwe Schaffranke - Landkreis Oder-Spree

3.Heiko Pilz – QCW Eisenhüttenstadt

4.Stephan Riedel – QCW Eisenhüttenstadt

5. Włodzimierz Flerscher – LKM Gorzów Wlkp.

6. Ewa Kalina - UM Gorzów Wlkp.

7.Magdalena Łabuza- UM Gorzów Wlkp.

8.Małgorzata Pruszkowska – UM Gorzów Wlkp.

 

Omówiono:

1.    Plan działania na II część roku 2020 r.

2.    Stopień opracowania transgranicznego modelu kształcenia zawodowego.

3.    Strategia wdrażania modelu szkolenia.

4.    Stan realizacji inwestycji.

Przełącz na wysoki kontrast Przełącz na normalny kontrast Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę
r