VIVA 4.0 NEWS

SPOTKANIE ROBOCZE ViVA 4.0

2020-09-14 14:47:00

10.09.2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W spotkaniu uczestniczyli:

1.Rulf Hillburger - QCW Eisenhüttenstadt

2.Uwe Schaffranke - Landkreis Oder-Spree

3.Heiko Pilz – QCW Eisenhüttenstadt

4.Stephan Riedel – QCW Eisenhüttenstadt

5. Włodzimierz Flerscher – LKM Gorzów Wlkp.

6. Ewa Kalina - UM Gorzów Wlkp.

7.Magdalena Łabuza- UM Gorzów Wlkp.

8.Małgorzata Pruszkowska – UM Gorzów Wlkp.

 

Omówiono:

1.    Plan działania na II część roku 2020 r.

2.    Stopień opracowania transgranicznego modelu kształcenia zawodowego.

3.    Strategia wdrażania modelu szkolenia.

4.    Stan realizacji inwestycji.

SPOTKANIE ROBOCZE

2020-09-01 14:41:00

27.08.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach dostosowania planu działania na 2020 r. w związku z pandemią  koronawirusa w zakresie organizacji:

-        szkolenia językowego dla uczniów polskich i niemieckich w formie e-learningowej, które zgodnie z harmonogramem  rozpocznie się we wrześniu 2020 r.;

-        Trainingsday w  Gorzowie, którego celem jest wymiana interkulturowa, planowanego na koniec września 2020 r.;

-        wizyty studyjnej do QCW, planowanej w październiku 2020 r.;

-        rozpoczętych już szkoleń CNC i CAD/CAM dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 4 polskich nauczycieli.

Omówiono także postępy w realizacji inwestycji, które odbywają się zgodnie z harmonogram oraz wdrażania modułów.

Spotkanie robocze

2020-06-02 13:41:00

30 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W  związku z pandemią korona wirusa spotkanie odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Podczas spotkania omówiono:

1.       Sposób organizacji Transgranicznego Trainingsday w Gorzowie Wlkp., oraz organizację wizyty studyjnej do QCW, ze względu na pandemię koronawirusa, należy zwrócić szczególna uwagę
na bezpieczeństwo uczestników spotkania. W związku z powyższym wymienione zadania będą tematem kolejnych spotkań on-line.

2.       Omówiono harmonogram inwestycji i wdrażania modułów opracowanych w ramach projektu, które  będzie odbywało się  w szkołach, pod warunkiem, że szkoły zostaną otwarte. W innym przypadku, wdrożenie będzie się odbywało on-line.

BADANIA MATERIAŁOWE

2020-05-12 11:18:00

11 marca 2020 roku w firmie  PUH TEST Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było przetestowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich modułu BADANIA MATERIAŁOWE. Moduł omówił Pan Włodzimierz Fleischer z Lubuskiego Klastra Metalowego, a ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Ryszard Bartz – Prezes firmy TEST – wraz ze swoimi pracownikami.PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE CAD-CAM

2020-03-02 10:22:00

26 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”  modułu PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE CAD-CAM. Ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Tomasz Mila.

Spotkanie robocze ViVA 4.0

2020-02-28 14:04:00

26 lutego 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono; przygotowania do Targów Edukacyjnych, które odbędą się  24-25.03.2020 r w Gorzowie Wielkopolskim, ustalono termin kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli na 11.03.2020 r. oraz aktualny stan realizacji projektu.

CNC - Pomiary narzędzi i przedmiotów obrabianych

2020-02-17 11:42:00

22 stycznia 2020 roku na terenie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” programu. Hołdując idei prowadzenia szkoleń wspierających kształtowanie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy testowanie programu  „CNC - Pomiary narzędzi i przedmiotów obrabianych” odbyło się na terenie konkretnego zakładu pracy.  Uczestników szkolenia przywitał Prezes Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Zbigniew Rudowicz, natomiast ćwiczenia praktyczne w ramach testowanego programu z uczestnikami warsztatów przeprowadził Pan Grzegorz Włażewski.


     


   

Spotkanie robocze VIVA 4.0

2020-02-17 11:15:00

22 stycznia 2020 r. siedzibie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim  odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Podczas spotkania  omówiono przygotowywany trzeci już raport z realizacji projektu, który musi być złożony do  ILB 31.01.2020 r., harmonogram kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli (26.02.2020- CAD-CAM, 11.03.2020 - Badanie materiałów) oraz poinformowano partnera niemieckiego o organizowanych Targach Edukacyjnych, które odbędą się 24-25.03.2020 r.

Spotkanie robocze zespołu VIVA 4.0

2020-02-17 11:00:00
11 grudnia 2019 r.  w Gorzowie Wlkp. w siedzibie Lubuskiego Klastra Metalowego odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Omówiono postępy w realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do sporządzenia Raportu z realizacji projektu.

TECHNIKA REGULACJI I AUTOMATYZACJI

2020-01-30 14:56:00
12 grudnia 2019 r. w  siedzibie QCW Eisenhuttenstadt , odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 PROGRAMU TECHNIKA REGULACJI I AUTOMATYZACJI. Fotorelacja na FB oraz na Instagramie

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU

2020-01-30 14:48:00
6 grudnia 2019 r. siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Celem spotkania było  wypracowanie ostatecznej wersji szablonu ulotki informacyjnej, która ma powstać na zakończenie projektu. Prace nad materiałem trwały od poprzedniego spotkania roboczego, były wspólnie konsultowane poprzez elektroniczne kanały komunikacyjne.

STEROWNIKI Z PROGRAMOWALNĄ PAMIĘCIĄ - PLC

2020-01-30 14:42:00
5 grudnia 2019 r. w  Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 PROGRAMU - MODUŁU STEROWNIKI Z PROGRAMOWALNĄ PAMIĘCIĄ (PLC).


Fotorelacja na FB oraz na Instagramie

STARTZEIT

2020-01-30 14:27:00
16 listopada 2019 roku młodzież z gorzowskich szkół kształcących zawodowo wraz z nauczycielami oraz  grupa robocza zarządzająca projektem uczestniczyła w przedsięwzięciu zwanym STARTZEIT. Jest to nie tylko swego rodzaju połączenie targów edukacyjnych dla młodzieży oraz targów pracy, ale również jest to impreza rodzinna dla młodszych i starszych, skupiona wokół profesjonalnej orientacji zawodowej w centrum szkoleniowym QCW GmbH. STARTZEIT to przedsięwzięcie, które łączy w sobie platformę cyfrową i spotkania w realu, które tworzą ramy do prezentacji firm i promowania kształcenia zawodowego w sposób praktyczny. Na targach nasze stoisko cieszyło się powodzeniem, zwłaszcza wśród młodszych. Poniżej krótka historia produkcji naszego projektowego znaczka ;).

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA KRÓTKICH RELACJI Z TEGO CO SIĘ DZIAŁO PODCZAS TARGÓW NA INNYCH STOISKACH, zwłaszcza pokazu finałowego, który był udziałem uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim!


MECHANIKA

ROBOTYKA

RĘKODZIEŁO

GASTRONOMIA - POKAZ FINAŁOWY

TRANSGRANICZNY TRAININGSDAY

2020-01-30 14:23:00

15 listopada 2019 roku w sercu Eisenhuttenstadt  odbył się niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół BuDowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniowie i nauczyciele QCW z Eisenhuttenstadt . Działanie realizowane było w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”, a jego celem była przede wszystkim intergracja, wymiana interkulturowa, w tym transfer wiedzy, wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli dzięki wzajemnej rywalizacji podczas turnieju sportowego,  a także poznanie przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) po obu stronach granicy.


Gospodarze – uczniowie QCW i ich  opiekunowie wraz z zespołem zarządzającym przygotowali wiele atrakcji. W spotkaniu uczestniczyły  42 osoby. Dzień rozpoczął się od gry w kręgle w grupach mieszanych, wszyscy bardzo dobrze się bawili osiągając bardzo dobre wyniki. Po smacznym obiedzie, uczestnicy spotkania odwiedzili centrum szkoleniowe ArcelorMittal. Kolejnym punktem programu była wizyta  w centrum handlowym, podczas której można było zrobić zakupy i spędzić trochę czasu z uczestnikami z kraju partnerskiego. Spotkanie sprzyjało nawiązywanie przyjaźni,  podniesienie poziomu nauczania języka sąsiada.


Zapraszamy do obejrzenia  FOTORELACJI.

TESTOWANIE MODUŁÓW

2019-12-05 12:01:0011 marca 2020 roku w firmie  PUH TEST Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było przetestowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich modułu BADANIA MATERIAŁOWE. Moduł omówił Pan Włodzimierz Fleischer z Lubuskiego Klastra Metalowego, a ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Ryszard Bartz – Prezes firmy TEST – wraz ze swoimi pracownikami.

26 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”  modułu PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE CAD-CAM. Ćwiczenia praktyczne przeprowadził Pan Tomasz Mila.22 stycznia 2020 roku na terenie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0” programu. Hołdując idei prowadzenia szkoleń wspierających kształtowanie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy testowanie programu  „CNC - Pomiary narzędzi i przedmiotów obrabianych” odbyło się na terenie konkretnego zakładu pracy.  Uczestników szkolenia przywitał Prezes Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Zbigniew Rudowicz, natomiast ćwiczenia praktyczne w ramach testowanego programu z uczestnikami warsztatów przeprowadził Pan Grzegorz Włażewski.


      


12 grudnia 2019 r. w  siedzibie QCW Eisenhuttenstadt , odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 PROGRAMU TECHNIKA REGULACJI I AUTOMATYZACJI.


Fotorelacja na FB oraz na Instagramie


5 grudnia 2019 r. w  Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim, odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 PROGRAMU - MODUŁU STEROWNIKI Z PROGRAMOWALNĄ PAMIĘCIĄ (PLC).


Fotorelacja na FB oraz na Instagramie


7 listopada 2019 r. w siedzibie w QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, których celem było testowanie opracowanego przez ekspertów z rynku pracy oraz nauczycieli polskich i niemieckich w ramach projektu VIVA 4.0 E-PLAN. W warsztatach uczestniczyli polscy i niemieccy nauczyciele, łącznie 11 osób. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni, wykonywali ćwiczenia założone w programie oraz zadawali wiele pytań mających na celu doprecyzowanie zapisów w module, który następnie zostanie wdrożony do realizacji. 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

2019-09-23 08:10:00

Od 1 marca 2018 r. Lubuski Klaster Metalowy wraz z partnerami: QCW GmbH Eisenhüttenstadt oraz Miastem Gorzów Wielkopolski realizuje projekt "ViVA 4.0" w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. Projekt koncentruje się na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu kształcenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz łączone dualne kształcenie zawodowe po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do Przemysłu 4.0.

Naszym celem jest pozyskanie przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektrycznej województwa lubuskiego, które są zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia i wdrażania transgranicznego dualnego modelu kształcenia zawodowego łączącego edukację szkolną z przedsiębiorstwem. Dlatego też ogłaszamy nabór przedsiębiorstw i zachęcamy do składania deklaracji współpracy oraz oświadczeń o intencji udostępnienia  przez przedsiębiorstwo wolnych miejsc nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże).

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektowym drogą elektroniczną na adres:

biuro@lubuskiklaster.pl lub telefonicznie  (0048) 95 722 75 30.


Dokumenty do pobrania ze strony Lubuskiego Klastra Metalowego

VIVA 4.0 - O PROJEKCIE

2019-05-06 13:26:00

O PROJEKCIE:

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” – to projekt realizowany w ramach działania: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Realizatorem zadania jest Miasto Gorzów Wlkp., w partnerstwie z Lubuskim Klastrem Metalowym i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.


Wartość dofinansowania:     444 614,48 euro

Wartość całkowita:                  1 006 923,93 euro

Okres realizacji:                        1 marca 2018 r. - 28 lutego 2021 r.


Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt  wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.


Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe, tj. stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech przez stworzenie dodatkowych ofert kształcenia; intensywny transfer wiedzy i wykorzystanie dobrze funkcjonujących sieci, w szczególności Lubuskiego Klastra Metalowego w Brandenburgii i woj. lubuskim; pozyskanie 15 polskich i 15 niemieckich MŚP działających w branży metalowo – elektrycznej na potrzeby realizacji projektu „VIVA 4.0“; zwiększenie kompetencji interkulturowych i językowych oraz mobilności i podniesienie zawodowych kompetencji specjalistycznych; rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w regionie (B/L); zwiększenie KNOW-HOW w zakresie technologii w regionie granicznym; modernizacja kształcenia zawodowego (B/L) z punktu widzenia „Przemysłu 4.0“.


ULOTKA PROMUJĄCA PROJEKT


Przełącz na wysoki kontrast Przełącz na normalny kontrast
r