Gorzów Wielkopolski dołączył do grona podmiotów wspierających Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPIN


SPIN to porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji. W odbywających się od 2007 roku spotkaniach biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania podmiotów, które wchodzą w skład Porozumienia, łączy je rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. SPIN prowadzi nieformalną działalność edukacyjną, wspomaga lepsze rozumienie nauki oraz inspiruje dialog społeczny na temat jej roli.


Miasto Gorzów Wielkopolski przystąpiło do Porozumienia SPIN w związku z budową Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To największa inwestycja edukacyjna w północnej części województwa lubuskiego i jego stolicy. Poprzez rewitalizację istniejących zabytkowych terenów poszpitalnych powstaje miejsce, w którym będzie możliwe upowszechnianie oraz odkrywanie nauki i techniki przez wszystkie pokolenia mieszkańców Gorzowa i okolic.


Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwój nowoczesnych technologii. CEZiB to połączenie potencjału i zasobów kilku placówek: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo utworzone zostanie Centrum Doradztwa Zawodowego i Centrum Współpracy z Pracodawcami i Inwestorami oraz przeniesiony zostanie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W założeniu centrum będzie generatorem innowatorów – kreatywnych i rzetelnych pracowników w takich branżach, jak: automotive, transport, spedycja, logistyka, budownictwo, mechanika i stolarstwo.


Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to połączenie kluczowych funkcji służących budowaniu społeczeństwa opartego na nauce, technice, inżynierii, sztuce i matematyce (STEAM). Połączenie edukacji formalnej i nieformalnej, poszerzonej o grupy odbiorców o przedszkolaków i seniorów. Sukces przedsięwzięcia zależy od zdolności środowiska, które je tworzy do współpracy, absorbowania wysokich standardów podmiotów, które włączają się w jego powstanie. Dołączenie do Porozumienia Społeczeństwa i Nauki SPIN gwarantuje rozszerzenie współpracy  o najlepsze instytucje w Polsce, które popularyzują naukę. Celem działalności SPIN jest bowiem wspólne zwiększanie efektywności działań, polegających na wymianie dobrych praktyk, tworzeniu wspólnych projektów o charakterze ogólnopolskim, zabieraniu głosu w debacie publicznej oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania dla wspólnych pomysłów.


Członkowie Porozumienia SPiN:

Centrum Hewelianum (Gdańsk),
Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia),
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa),
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń),
EC1 Łódź – Miasto Kultury (Łódź),
Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej (Łódź),
Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin),
Fundacja Park Śląski (Chorzów),
Fundacja Profesora Ciekawskiego (Bydgoszcz),
Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław),
Gminny Ośrodek Kultury (Świnna),
Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu,
Instytut Badań Kompetencji – EXPLORA PARK (Wałbrzych),
Miejski Ośrodek Kultury (Olsztyn),
Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków),
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków),
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (Olsztyn),
Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (Białystok),
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Opole),
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA (Sopot),
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów),
Śląski Ogród Botaniczny (Mikołów),
Zespół Placówek Oświatowych (Opole),
Kielecki Park Technologiczny (Kielce),
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Miejskie Centrum Kultury — PGE Giganty Mocy (Bełchatów),
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Zielonogórski Ośrodek Kultury,
Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY,
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Fundacja Art of Science (Lublin),
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Chęciny),
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (Rzeszów),
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego (Niepołomice),
Geopark Kielce,
Pracownia Edukacji Żywej (Mikołów),
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Muzeum Wsi Kieleckiej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie,
Fundacja TEANO;

 

Podmioty Wspierające SPiN:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie,
Karek Design,
Prestige Agata Kłósak,
emQ Mirosław Kucharski,
Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o,
Powiat Puławski,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Częstochowie,
Centrum Kontroli Placów Zabaw sp. z o.o., 

Neuron.edu,
Peke Mundo Sp. z o.o,

Miasto Gorzów Wielkopolski.