10 grudnia 2019 roku Zespół Zarządzający uczestniczył w szkoleniu  w Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. dotyczącym realizacji projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia –  Polska VA 2014 – 2020 . Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze informacje na temat zamówień w projektach, raportów partnerskich, raportów z projektu, wniosków o zmianę oraz działań informacyjno – promocyjnych na poziomie projektu. Po szkoleniu odbyło się spotkanie robocze parterów projektu, omówiono postępy w realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do sporządzenia Raportu z realizacji projektu. Materiały ze szkolenia zostały umieszczone na stronie https://interregva-bb-pl.eu/pl/szkolenia-beneficjenci/


16 listopada 2019 roku młodzież z gorzowskich szkół kształcących zawodowo wraz z nauczycielami oraz  grupa robocza zarządzająca projektem uczestniczyła w przedsięwzięciu zwanym STARTZEIT. Jest to nie tylko swego rodzaju połączenie targów edukacyjnych dla młodzieży oraz targów pracy, ale również jest to impreza rodzinna dla młodszych i starszych, skupiona wokół profesjonalnej orientacji zawodowej w centrum szkoleniowym QCW GmbH. STARTZEIT to przedsięwzięcie, które łączy w sobie platformę cyfrową i spotkania w realu, które tworzą ramy do prezentacji firm i promowania kształcenia zawodowego w sposób praktyczny. Na targach nasze stoisko cieszyło się powodzeniem, zwłaszcza wśród młodszych. Poniżej krótka historia produkcji naszego projektowego znaczka ;).

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA KRÓTKICH RELACJI Z TEGO CO SIĘ DZIAŁO PODCZAS TARGÓW NA INNYCH STOISKACH, zwłaszcza pokazu finałowego, który był udziałem uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim!

MECHANIKA

ROBOTYKA

RĘKODZIEŁO

GASTRONOMIA - POKAZ FINAŁOWY


15 listopada 2019 roku w sercu Eisenhuttenstadt  odbył się niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniowie i nauczyciele QCW z Eisenhuttenstadt . Działanie realizowane było w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”, a jego celem była przede wszystkim intergracja , wymiana interkulturowa, w tym transfer wiedzy, wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli dzięki wzajemnej rywalizacji podczas turnieju sportowego,  a także poznanie przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) po obu stronach granicy. Zapraszamy do obejrzenia  FOTORELACJI.


9 maja 2019 roku z okazji jubileuszu 15 – lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Cottbus odbyła się konferencja pod hasłem: „1 granica, 2 kraje, 15 lat transgranicznej współpracy”. Aktualny stan wdrażania Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska przedstawiono  w formie referatów, dyskusji panelowej, wystawy plakatów oraz wycieczki szlakiem zrealizowanych projektów w ramach PW Interreg VA BB-PL- Park Branitz i ZOO Cottbus. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”:

  • Małgorzata Pruszkowska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
  • Joanna Sondej-Pierzyńska - Lubuski Klaster Metalowy Gorzów Wlkp.
  • Ralf Hillburger - QCW Eisenhüttenstadt.
  • Danuta Szczotko - QCW Eisenhüttenstadt.