O PROJEKCIE
Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen – projekt partnerski: Miasto Gorzów Wielkopolski – Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą (wspólne przygotowanie i realizacja projektu). Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie. Łączna wartość projektu wynosi 811 643,61 euro, a wartość projektu po stronie polskiej: 543 992,84 euro, w tym dofinansowanie: 462 393,91 euro. W ramach projektu 280 893,23 euro przeznaczono na wyposażenie innowacyjnych pracowni budowlanych w CEZiB.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
Liczba uczestników: 175 - uczniów i uczennic, 3 - nauczycielki i nauczycieli

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
1. Spotkania eksperckie - utworzenie polsko-niemieckich modułów kształcenia umiejętności zawodowych branży budowlanej”
        • DROGOWNICTWO – BRUKARZ Z INNOWACJĄ ASFALTOWANIE,
        • SPECJALISTA INSTALACJI PODZIEMNYCH I KANAŁÓW – INSTALATOR.
2. Warsztaty zawodowe w Brandenburgii:
        • BRUKARZ Z INNOWACJĄ ASFALTOWANIE,
        • INSTALATOR.
3. Warsztaty kompetencji miękkich w Lubuskim:
        • PRACA W ZESPOLE,
        • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW,
        • UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ, W TYM MOTYWACJI DO ROZWOJU.
4. Kursy językowe.
5. Transgraniczne pokazy umiejętności budowlanych.
6. Utworzenie edukacyjnych symulatorów.
7. Wyposażenie pracowni budowlanych: drogownictwa oraz budownictwa inżynieryjnego.