26 lutego 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono; przygotowania do Targów Edukacyjnych, które odbędą się  24-25.03.2020 r w Gorzowie Wielkopolskim, ustalono termin kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli na 11.03.2020 r. oraz aktualny stan realizacji projektu.


22 stycznia 2020 r. siedzibie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim  odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Podczas spotkania  omówiono przygotowywany trzeci już raport z realizacji projektu, który musi być złożony do  ILB 31.01.2020 r., harmonogram kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli (26.02.2020- CAD-CAM, 11.03.2020 - Badanie materiałów) oraz poinformowano partnera niemieckiego o organizowanych Targach Edukacyjnych, które odbędą się 24-25.03.2020 r.


11 grudnia 2019 r.  w Gorzowie Wlkp. w siedzibie Lubuskiego Klastra Metalowego odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Omówiono postępy w realizacji projektu oraz przygotowanie dokumentacji do sporządzenia Raportu z realizacji projektu.

6 grudnia 2019 r. siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Celem spotkania było  wypracowanie ostatecznej wersji szablonu ulotki informacyjnej, która ma powstać na zakończenie projektu. Prace nad materiałem trwały od poprzedniego spotkania roboczego, były wspólnie konsultowane poprzez elektroniczne kanały komunikacyjne. Wypracowana wersja szablonu ulotki oraz zakresy opisów w ramach działań informacyjno-promocyjnych i do wykorzystania podczas opracowywania sprawozdań z realizacji projektu poniżej.7 listopada 2019 r. w siedzibie QCW GmbH Eisenhuttenstadt odbyło się spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0". Podczas spotkania  streszczono stopień zaangażowania w opracowywanie modułów szkoleniowych, harmonogram działań i stopień osiągnięcia wskaźników. Opracowano plan terminów warsztatów/Workshopu dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego w QCW i Gorzowie Wielkopolskim, dyskutowano nad formą broszury informującej o wynikach projektu, zapoznano się ze szczegółową propozycją partnera niemieckiego dotyczącą organizacji Trainigsdey w QCW dla uczniów gorzowskich szkół biorących udział w projekcie, omówiono uczestnictwo uczniów i nauczycieli w targach edukacyjnych organizowanych przez QCW w Eisenhuttenstadt. Na targach będzie się wystawiło ok.40 firm z różnych branż, jest to informacja edukacyjna dla młodzieży, rodziców, którą  można potraktować jako targi pracy. Podczas targów firmy przygotują zadania do wykonania na stoiskach przez uczniów/odwiedzających.

24 października 2019 r. w siedzibie Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono aktualny stan realizacji projektu, w tym pozyskiwanie pracodawców do współpracy w ramach projektu, organizację wizyt studyjnych. Dyskutowano nad sposobami wdrożenia opracowanych programów modułowych oraz terminarzem kolejnych warsztatów dla personelu kształcenia zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim i w Eisenhuttenstadt. Ustalono także organizację Trainingsday (15.11.2019r) oraz StartZeit (16.11.2019r.)