24 października 2019 r. w siedzibie Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. Podczas spotkania omówiono aktualny stan realizacji projektu, w tym pozyskiwanie pracodawców do współpracy w ramach projektu, organizację wizyt studyjnych. Dyskutowano nad sposobami wdrożenia opracowanych programów modułowych oraz terminarzem kolejnych warsztatów dla personelu kształcenia zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim i w Eisenhuttenstadt. Ustalono także organizację Trainingsday (15.11.2019r) oraz StartZeit (16.11.2019r.)