W dniach 28.08.2017 – 01.09.2017 odbyły się zajęcia, na których uczestnicy zostali zapoznani z budową i najważniejszymi funkcjami urządzeń MikroTIK.

Uczestnicy  pierwszego podstawowego kursu MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate) mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w sferze budowy sieci komputerowej, adresacji IP. Konfiguracje sieciowe przeprowadzane były na routerach Mikrotik w wersji RB 433 i RB 900. Ta część kończyła się egzaminem, który otwierał drogę do otrzymania certyfikatu.


Drugi moduł, w którym brali udział kursanci, to szkolenie zaawansowane – specjalność z zakresu sieci bezprzewodowych MTCWE (Mikrotik Certified Wireless Engineer). Ta część szkolenia dotyczyła sieci WLAN. Do szkolenia mogła zostać dopuszczona tylko osoba, która posiadała ważny certyfikat podstawowy MTCNA.