8 września 2017 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Cysters” w Mironicach k/Gorzowa, o godz. 14.00 rozpoczęło się
XV Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców.


W części seminaryjnej spotkania wystąpili Pan Henryk M. Woźniak – Przewodniczący Zarządu LOP, Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP, a także goście specjalni. Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która omówiła problematykę związaną z nowymi wyzwaniami rynku pracy: „Spadające bezrobocie – nowe wyzwania rynku pracy”, natomiast Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski przedstawił „Znaczenie współpracy administracji rządowej z pracodawcami”.


W dalszej części spotkania wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i nagrody pracodawcom oraz przyjęto nowych członków do Lubuskiej Organizacji Pracodawców.


Miło było usłyszeć, że Pani Minister jest sercem z Zawodowcami w Gorzowie, i że możemy liczyć na wsparcie ze strony nadzoru pedagogicznego.


Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Agnieszka Beszczyńska - kierownik projektu "Zawodowcy w Gorzowie"
Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty

Agnieszka Beszczyńska - kierownik projektu "Zawodowcy w Gorzowie"

Janina Grzecznowska - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego