11 września 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja: Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą, organizowana przez AHK, czyli Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Grupą docelową konferencji były przedsiębiorstwa, przedstawiciele ministerstw oraz instytucji rynku pracy i edukacji. Dlatego też na konferencji nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli. W konferencji udział wzięła Pani Agnieszka Beszczyńska, przedstawiciel Urzędu Miasta i Zawodowców w Gorzowie wraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionej Zachodniej Izby Przemysłowo-Gospodarczej.


Panele dyskusyjne zostały poprzedzone wystąpieniami przedstawicieli ministerstw, w tym Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.  Podczas dwóch paneli: „Kształcenie zawodowe wyzwaniem – wspólne zadania dla polityki i gospodarki” oraz „Aktywny czy bierny pracodawca odniesie sukces na rynku pracy? Jak przedsiębiorca może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez edukację zawodową?” zaproszeni goście z Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji i Węgier przedstawiali na podstawie wybranych projektów własne doświadczenia dotyczące realizacji kształcenia zawodowego w swoim kraju.


Więcej na temat konferencji na stronach AHK:

https://www.facebook.com/search/str/ahk+polska/keywords_search

http://ahk.pl/pl/wydarzenia/singel-view-events/events/warszawa-miedzynarodowa-konferencja-rynek-pracy-wyzwaniem-ksztalcenie-zawodowe-szansa/?no_cache=1&cHash=546625537687a3c5bf5c717a37e8dfb4Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów