W ramach projektu na Polu Golfowym w Gorzowie Wlkp., realizowane są zajęcia dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy uczestniczą w warsztatach przygotowujących ich do roli pracownika na stanowisku robotniczym. Uczniowie oraz szkoła dzięki realizacji projektu otrzymała niespotykany dotąd zakres wsparcia, na który składają się nie tylko atrakcyjne formy edukacyjne, a także sprzęt i niezbędne do realizacji zajęć środki, tj. traktor ogrodowy, kosy spalinowe, rekultywator, dmuchawę do liści, narzędzia ogrodnicze (np. sekatory, taczki, szufle, nożyce do żywopłotu, grabie), opryskiwacz i wiele innych profesjonalnych narzędzi do prowadzenia pielęgnacji terenów zieleni oraz odzież ochronną. Udział w zajęciach zwiększa możliwości aktywizacji zawodowej uczniów, poprawia ich ogólną sprawność ruchową, kształtuje nawyki, a przede wszystkim daje szanse na budowanie wiary we własne siły.