7 lutego 2018 r. łamiąc konwenanse Zawodowcy w Gorzowie opanowali deski Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., na których zaprezentowali umiejętności nabywane lub doskonalone podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Zorganizowana pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Gala Zawodowców w Gorzowie miała na celu podsumowanie kończącego się projektu Zawodowcy w Gorzowie oraz inaugurację kolejnej edycji projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, a także zacieśnianie współpracy szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym oraz promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów stojących przed wyborem ścieżki edukacyjnej. Dlatego też na Gali Zawodowców w Gorzowie gościliśmy współpracujących, zaprzyjaźnionych oraz sympatyzujących z projektem przedstawicieli instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego, a także gimnazjalistów, którzy mieli okazję zapoznać się z efektami projektu nie tylko w postaci liczb, ale także zobaczyć podczas Zawodowego Talent Show konkretne umiejętności prezentowane przez uczniów uczestniczących w projekcie.


Podczas Zawodowego Talent Show swoje umiejętności prezentowały zespoły z jedenastu gorzowskich szkół, tj. Liceum Plastycznego, Zespołu Szkół nr 12, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespołu szkół nr 1 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Poziom zaprezentowanych umiejętności przez uczestników był bardzo wyrównany i kiedy doszło do głosowania wybór najciekawszego pokazu był bardzo trudny. W głosowaniu na najlepszy team brali udział wszyscy widzowie. Podczas głosowania organizatorzy odwołali się do konieczności kształtowania kompetencji pracy w zespole, podejmowania wspólnych decyzji oraz wykorzystywania w życiu codziennym technologii informacyjnej. Dlatego też głosowanie odbyło się z wykorzystaniem narzędzia internetowego Kahoot, a decyzje o wyborze najlepszego teamu odbywały się w zespołach 2-4 osobowych.


W wyniku głosowania publiczności laur pierwszeństwa zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy zaprezentowali umiejętności związane z programowaniem, a spektakularnym zwieńczeniem prezentacji był pokaz ewolucji drona.

Miejsce drugie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych, którzy zaprezentowali umiejętności związane z projektowaniem i szyciem konfekcji. Widzowie mogli zobaczyć film m.in. o projektowaniu i szyciu odzieży, a zwieńczeniem prezentacji był pokaz mody odzieży roboczej wykonanej przez młodzież w ramach działania projektowego START-UP FASHION.


Miejsce trzecie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy zaprezentowali umiejętności nabyte podczas warsztatów Fotografii w modzie i reklamie oraz Animacji i montażu. Symulacja profesjonalnej sesji zdjęciowej zakończyła się prezentacją filmu brązującego proces obróbki graficznej zdjęć z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania zakupionego w ramach projektu.

Wyróżnione szkoły zostały nagrodzone. Sponsorami nagród byli Lubuski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Profi Biznes Group Sylwia Karna Majewska, Edukreacje, Image Recording Solutions sp. z o.o.


Nagrody w postaci drobnych upominków zostały wręczone także dla trzech wylosowanych zespołów uczniów, którzy uczestniczyli w głosowaniu.

Podczas Gali Zawodowców w Gorzowie zostali uhonorowani partnerzy projektu, tj. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Akademia im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Konsorcjum: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców, Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. I Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., którym wręczono rekomendacje.

Szczególne miejsce podczas Gali mieli pracodawcy i ich organizacje wspierający i włączający się w różny sposób w działania projektowe, dla których przygotowane specjalne podziękowania.


Wręczone zostały także podziękowania dla Pani Marleny Młynarczyk, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Pana Tadeusza Najdory, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Pana Piotra Kruka, dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, dyrektorów szkół, których uczniowie aktywnie uczestniczyli i zdobyli laury w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę prezesa SIMP dla absolwentów szkół technicznych TECHNIK – ABSOLWENT.


Główną rolę podczas Gali Zawodowców w Gorzowie grali uczniowie gorzowskich szkół zawodowych, ale podziękowania należą się także osobom, które prowadziły Galę Zawodowców w Gorzowie, tj. Pani Marta Liberkowska i wspierający ją uczniowie Patrycja Klimczuk  - z Zespołu Szkół Mechanicznych i Dawid Pietrzak z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Barbara Leśnicka – nauczycielka z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Mariusz Kruszakin – nauczyciel z Zespołu Szkół nr 14.