Podczas Zawodowego Talent Show swoje umiejętności prezentowały zespoły z jedenastu gorzowskich szkół, tj. Liceum Plastycznego, Zespołu Szkół nr 12, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespołu szkół nr 1 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Poziom zaprezentowanych umiejętności przez uczestników był bardzo wyrównany i kiedy doszło do głosowania wybór najciekawszego pokazu był bardzo trudny.

W wyniku głosowania publiczności laur pierwszeństwa zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy zaprezentowali umiejętności związane z programowaniem, a spektakularnym zwieńczeniem prezentacji był pokaz ewolucji drona.

Miejsce drugie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych, którzy zaprezentowali umiejętności związane z projektowaniem i szyciem konfekcji. Widzowie mogli zobaczyć film m.in. o projektowaniu i szyciu odzieży, a zwieńczeniem prezentacji był pokaz mody odzieży roboczej wykonanej przez młodzież w ramach działania projektowego START-UP FASHION.

Miejsce trzecie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy zaprezentowali umiejętności nabyte podczas warsztatów Fotografii w modzie i reklamie oraz Animacji i montażu. Symulacja profesjonalnej sesji zdjęciowej zakończyła się prezentacją filmu brązującego proces obróbki graficznej zdjęć z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania zakupionego w ramach projektu.

Prezentacje i filmy zwycięskich zespołów można zobaczyć na stronie https://www.facebook.com/zawodowcywgorzowie/