I EKSPERCKI PANEL DYSKUSYJNY - 6 GRUDNIA 2016 R.

II EKSPERCKI PANEL DYSKUSYJNY - 21 LUTEGO 2017 R.

III EKSPERCKI PANEL DYSKUSYJNY - GRA EDUKACYJNA - 17 MAJA 2017 R.

IV EKSPERCKI PANEL DYSKUSYJNY - GRA EDUKACYJNA - 13 WRZEŚNIA 2017 R.


VI Ekspercki Panel Dyskusyjny - Gala Zawodowców w Gorzowie - part 1

VI Ekspercki Panel Dyskusyjny - Gala Zawodowców w Gorzowie - part 2