VIVA 4.0 (wyłączone)


O PROJEKCIE:

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0” – to projekt realizowany w ramach działania: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Realizatorem zadania jest Miasto Gorzów Wlkp., w partnerstwie z Lubuskim Klastrem Metalowym i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech.


Wartość dofinansowania:     444 614,48 euro

Wartość całkowita:                  1 006 923,93 euro

             Okres realizacji:                        1 marca 2018 r. - 28 lutego 2021 r.


Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny pilotażowy projekt  wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i elektrycznej i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu.


Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1).stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego w Niemczech przez stworzenie dodatkowych ofert kształcenia;
2) intensywny transfer wiedzy i wykorzystanie dobrze funkcjonujących sieci, w szczególności Lubuskiego Klastra Metalowego w Brandenburgii i woj. lubuskim;

3).pozyskanie 15 polskich i 15 niemieckich MŚP działających w branży metalowo – elektrycznej na potrzeby realizacji projektu „VIVA 4.0“:

     - zwiększenie kompetencji interkulturowych i językowych oraz mobilności i podniesienie zawodowych kompetencji specjalistycznych,

     - rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w regionie (B/L),

     - zwiększenie KNOW-HOW w zakresie technologii w regionie granicznym,

      - modernizacja kształcenia zawodowego (B/L) z punktu widzenia „Przemysłu 4.0“.


ULOTKA PROMUJĄCA PROJEKT
AKTUALNOŚCI:


4 kwietnia 2019 r. siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w godz. 12.30-15.30 odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Celem spotkania było przekazanie partnerowi niemieckiemu informacji na temat zmian w prawie oświatowym, które mogą wpłynąć na realizację projektu oraz wypracowanie propozycji modelu Transgranicznego modelu dualnego kształcenia zawodowego, który mógłby być wdrożony po obu stronach granicy.


Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą, tabela i w budynku Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku  Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku  Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą, tabela i w budynku  Obraz może zawierać: 5 osób, ludzie siedzą, biuro i w budynku


4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w godz. 10.00-12.30 odbyło się spotkanie z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z firmy ZM Mestil Sp. z o.o., Rafi ZPH oraz Teleskop Sp. z o.o. , przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Celem spotkania było przekazanie informacji na temat prawa oświatowego regulującego współpracę szkół z pracodawcami oraz przegląd możliwości i korzyści wynikających z realizacji praktycznej naukę zawodu, a także promocja projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą, ekran, biuro i w budynku  Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku


28 marca 2019 r. w QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się warsztaty dla polskiego i niemieckiego personelu kształcenia zawodowego z zakresu modułu „Technika elektrycznych sterowników” wraz z kursem języka niemieckiego w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0„.
Moduł „Technika elektrycznych sterowników” omówił nauczyciel zawodu Pan Bernd Neumann. Autorem modułu jest Pan Maik Eberl. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również warsztaty działu mechanicznego i elektrycznego.
Ze strony polskiej w warsztatach uczestniczyli:

  • Pruszkowska Małgorzata - Inspektor  Wydziału Edukacji Miasta Gorzowa Wlkp.
  • Żuk Iwona - wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp,
  • Marcinkowski Piotr - nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i w budynku   Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, okulary i zbliżenie  Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą31 stycznia 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu Interreg VA "VIVA 4.0 w QCW Eisenhuttenstadt. Uczestniczyli w niej przedstawiciele pracodawców, Wydziału Edukacji oraz kadry zarządzającej i nauczycieli z gorzowskich szkół i placówek kształcących zawodowo.

Galeria zdjęć


11 GRUDNIA 2018 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. 


7 grudnia 2018 r. QCW GmbH Eisenhüttenstadt odbyły się regionalne zawody FIRST LEGO League, w których uczestniczył zespół międzynarodowy składający się z uczniów ze szkół w Trebnitz, Cybinki oraz ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu. FIRST LEGO League to zawody, które wymagają od uczestników kreatywności, innowacyjności i umiejętności technicznych oraz programowania. Więcej możecie się dowiedzieć na stronie http://www.firstlegoleague.org/ Na spotkaniu nie zabrakło ViVY 4.0.