Od 12 do 14 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze odbył się Finał Centralny XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Olimpiada ta organizowana jest nieprzerwanie już od 1987 roku. Głównym jej celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych oraz lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, w szczególności na kierunkach budowlanych. Organizatorem zmagań jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tegoroczne zawody centralne honorowym patronatem objął Prezydent Zielonej Góry - Janusz Kubicki.


Uczestnikami finału centralnego Olimpiady było 82 najlepszych uczniów po eliminacjach okręgowych z 41 szkół budowlanych z całej Polski. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. reprezentowała SARA NOWACKA - uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie technik budownictwa, która uzyskała tytuł FINALISTKI. Do Olimpiady Sara przygotowywała się pod opieką p. Anny Kamińskiej. Udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu daje dodatkowe możliwości. Oprócz zdobycia wiedzy budowlanej dotyczącej rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, udział w finale centralnym jest dodatkowo punktowany dla osób ubiegających się o indeks na uczelnie techniczne w całej Polsce. Olimpiada znajduje się także w wykazie olimpiad zawodowych Ministra Edukacji Narodowej, stąd zwalnia laureatów i finalistów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie.‎


Gratulujemy Sarze!


Galeria zdjęć