19 maja 2018 r. Zawodowcy w Gorzowie uczestniczyli w bardzo ważnym wydarzeniu. Tego dnia odbyło się XII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP) Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas zgromadzenia wręczono odznaki i wyróżnienia dla aktywnych członków Stowarzyszenia oraz osób sympatyzujących. Wręczono również legitymację dla nowego członka SIMP-u. W dalszej części Prezes Oddziału SIMP Gorzów Wielkopolski, Pan Włodzimierz Fleischer przedstawił sprawozdanie Zarządu z kadencji 2014-2018. A następnie po przestawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przed wyborami nowych władz wystąpili zaproszeni goście. Zawodowców w Gorzowie reprezentowała Pani Agnieszka Beszczyńska, kierownik referatu Unijnych Projektów Edukacyjnych, która omówiła szerokie spectrum współpracy z pracodawcami, a w szczególności z SIMP w ramach realizacji projektów Zawodowcy w Gorzowie oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz perspektywie dalszych działań w ramach kontynuacji projektów – Zawodowcy w Gorzowie 2.0 oraz ViVA 4.0.


Fotorelacja