6 września 2018 r. odbyła się Wizyta studyjna w QCW GmbH Eisenhüttenstadt  pt. Best Practice – dualne kształcenie zawodowe łączone  w ramach projektu Interreg VA Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”. GF Ralf Hillburger zaprezentował placówkę Centrum Kształcenia Gospodarczego spółka z o.o. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, kadry zarządzającej projektem, klastra metalowego i pracodawców, a także dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy oraz przedstawiciel wyższej uczelni.
Uczestnikom wizyty studyjnej  przedstawiono zasady organizacji dualnego kształcenia zawodowego łączonego oraz zaprezentowano miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym warsztaty działu mechanicznego i elektrycznego w Qualifizierungscentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję poznać się kształcenie dualne od strony pracodawcy podczas spotkania z przedstawicielem d/s kształcenia zawodowego w firmie Unitechnik Automatyka Sp.z o.o. z siedzibą w Eisenhüttenstadt, a także zwiedzić szkołę zawodową Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz, w której realizowana jest teoretyczna część kształcenia zawodowego w szkole zawodowej.