Ruszył weekend treningu interpersonalnego w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym w Stanowicach. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w dniach 28.09-30.09.2018r. mieli możliwość skorzystania z treningu integracyjnego. Dowiedzieli się o podstawowych zasadach pracy w zespole, skutecznej komunikacji. 

W trakcie ćwiczeń uczestnicy  mieli okazję rozwijać umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Efektem było wypracowanie listy dobrych zasad komunikacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów i występujących barier komunikacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy zespołowej.

Każdy z uczestników dokonał diagnozy własnego stylu budowania relacji interpersonalnych w oparciu o test czteropolowej typologii stylów interpersonalnych.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają zasady pracy w zespole ukierunkowane na budowanie zdrowych relacji interpersonalnych, tak by nie dochodziło do konfliktów.