Genialne prace uczniów Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp.

Młodzi artyści, uczniowie 3-ciej klasy Liceum Plastycznego w Gorzowie, podczas zajęć Projektowania Graficznego i Podstaw Projektowania przez ostatni miesiąc dyskutowali o polskości, wolności, patriotyzmie i sztuce. Te pojęcia udało im się przełożyć na język wizualny, na język sztuki. Stworzyli szablony, plakaty, instalacje, obiekty i animacje o tematyce narodowej i niepodległościowej. Zabaczcie jak im się to udało.

Wernisaż wystawy „Wolność jest sztuką” z okazji Święta Niepodległości w Liceum Plastycznym w Gorzowie odbył się 10 listopada w budynku szkoły, przy ul. Bema 1.

Fot. Daniel Adamski / Wydział Promocji i Informacji