Zapewne zastanawiacie się, co wspólnego mają ZAWODOWCY z konkursem FRAKTALE?
Zawodowcy w Gorzowie 2.0 to projekt integrujący szkoły i pracodawców oraz promujący kształcenie zawodowe wśród całej społeczności lokalnej i nie tylko. Projekt pokazuje uczniom trzy różne drogi prowadzące na rynek pracy. Jednakże należy pamiętać, iż przygotowanie młodego człowieka do wykonywania zadań zawodowych nie może rozpoczynać się dopiero w szkole średniej. W tym celu planowana jest organizacja konkursów oraz pokazów umiejętności dzieci i młodzieży na imprezach organizowanych przez miasto, np. „Gali Zawodowców”, „Gorzowskich Targach Edukacyjnych – szkoły i pracodawcy” oraz innych imprezach plenerowych.
Dlatego też wspólnie z pracodawcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami ich zrzeszającymi, a także instytucjami okołoświatowymi, podejmowane są działania okołoprojektowe, którym przyświeca idea pokazywania ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego „od przedszkolaka do inżyniera”.
Jednym z takich działań jest konkurs przyrodniczo-matematyczny FRAKTALE, propagujący szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze, którego inauguracja odbyła się 26 października 2018 r. w sali konferencyjnej zakładu przemysłowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Wykład inauguracyjny pt. „Proste reguły matematyczne opisujące piękno i jedność świata przyrody” wygłosił pan Leszek Trząski, doktor nauk biologicznych, z zamiłowania także inżynier środowiska, który swoją wiedzę i pasję wykorzystuje w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu kształtowania jakości środowiska i jakości przestrzeni w specyficznym ekosystemie, jakim jest miasto.

Konkurs FRAKTALE skierowany jest do grup przedszkolnych oraz uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  Jego celem jest   rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, matematyką, techniką oraz informatyką, rozwijanie umiejętności techniczno – poznawczych dzieci i młodzieży,  zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, matematyki, techniki oraz informatyki, a także  przedstawienie twórczych rozwiązań skierowanych do wychowanków przedszkoli w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych, zachęcających najmłodszych do samodzielnego poznawania otaczającego świata.
Partnerami Miasta w realizacji tego przedsięwzięcia jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Gorzowski Ośrodek Technologiczny oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

CO się wydarzyło podczas inauguracji konkursu możecie przeczytać, posłuchać lub zobaczyć klikając na poniższe linki: