W związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym, zajęcia zaplanowane w tym  dniu odbędą się w innym terminie.