Kiedy powstanie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu? Planuje się , że ruszy od września 2019 r. Ale do tego czasu bynajmniej Gorzów nie czeka bezczynnie. Już trwa projekt edukacyjny "Zawodowcy w Gorzowie" Skorzystają na nim zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wszystkich gorzowskich szkół zawodowych.


2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d.jpg


"Zawodowcy w Gorzowie" to innowacyjny na skalę kraju projekt, w ramach którego uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych oraz pracodawcy intensywnie współpracują w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, wizyty studyjne,  gry edukacyjne, testy talentów itd.

To próba radzenia sobie z nieelastycznym systemem edukacji zawodowej, który często nie odpowiada potrzebom rynku pracy. Dzięki "Zawodowcom w Gorzowie" można indywidualnie wspierać uczniów i nauczycieli. Podejmuje się działania wyłącznie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale jednocześnie projekt zakłada się indywidualne doradztwo zawodowe, wspomagające rozwój każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników.
Zobacz więcej