Nadchodzi trudny czas dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Robimy wszystko, aby im pomóc. Poza Galą Zawodowców w Gorzowie, podczas której będzie można zobaczyć pokazy umiejętności zawodowych organizujemy już trzecią edycję GORZOWSKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH - SZKOŁY I PRACODAWCY. W tym roku Targi objęła Patronatem Honorowym Pani Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. Podczas targów uczestnicy będą mogli nie tylko obejrzeć stanowiska szkół i pracodawców, ale także wziąć udział w grze sprawdzającej umiejętności i predyspozycje zawodowe.


Celem GORZOWSKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH - SZKOŁY I PRACODAWCY jest promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy, prowadzenie kampanii informacyjnej na temat działalności lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim wsparcie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego też przygotowania do Targów rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej. Doradcy zawodowi zaangażowani w realizację projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”[1] oraz pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przeprowadzili w gorzowskich szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych przesiewowe badania dotyczące predyspozycji i potencjalnych umiejętności oraz preferencji zawodowych uczniów ostatnich klas. W sumie przeprowadzono prawie 2000 diagnoz.  Dla każdego uczestnika przygotowano spersonalizowaną informację zwrotną w oparciu o teorię Fine’a, który twierdził, że każdą pracę ludzką można sprowadzić do relacji człowieka z rzeczami, ludźmi lub danymi. Dzięki diagnozie uczniowie stający przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej zostali specjalnie przygotowani do zwiedzania targów. W oparciu o wyniki diagnoz zostały stworzone profile zawodowe każdego z uczniów, które pozwoliły na stworzenie indywidualnych map zwiedzania targów.

Teren targów został podzielony na strefy, w zależności od specyfiki branży i wymaganych predyspozycji od potencjalnego pracownika. Obok stoisk szkół znajdować się będą stoiska pracodawców, przedstawicieli biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzowskich uczelni.  Gorzowskie Targi Edukacyjne – Szkoły i Pracodawcy, to targi podczas których zwiedzający mają możliwość aktywnego zwiedzania, ponieważ prezentacje zarówno szkół, jak i firm będą interaktywne. Dzięki temu każdy zwiedzający będzie mógł nie tylko poczytać informacje, ale także zobaczyć konkretny produkt, zobaczyć i przetestować działanie maszyn, czy wykonać doświadczenie. Oprócz interaktywnych stoisk targowych, aktywna będzie również scena, na której prezentować się będą poszczególne szkoły z wybranym przez siebie programem i pomysłami.

Podobnie jak w drugiej edycji targów, również w tym roku uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w interaktywnej grze, polegającej na wykonaniu co najmniej czterech zadań na wybranych przez siebie stanowiskach przygotowanych przez wystawców. Zadania będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy gry będą mogli sprawdzić swoje predyspozycje i umiejętności manualne.  Zwieńczeniem gry będzie losowanie atrakcyjnych nagród dla uczniów, które zostały ufundowane przez pracodawców.

Nie tylko zwiedzający targi będą mieli możliwość rywalizowania o nagrody.  Zorganizowany zostanie również konkurs dla najlepszego wystawcy – w dwóch kategoriach: szkoła i pracodawca. W głosowaniu na najciekawsze i najbardziej aktywne stanowisko uczestniczyć będą zwiedzający, którzy będą mogli oddać swój głos wrzucając kolorową piłeczkę do przeźroczystego pojemnika z numerem wybranego przez siebie stanowiska.

Na III Gorzowskich Targów Edukacyjnych – Szkoły i Pracodawcy nie może zbraknąć także rodziców, ponieważ to oni mają ogromny wpływ na wybory dokonywane przez ich dzieci. Podczas targów zarezerwowano czas na swobodne zwiedzanie stoisk i zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół oraz możliwościami współpracy z lokalnymi zakładami pracy, zarówno podczas edukacji w szkole, jak i po jej zakończeniu.

W pierwszym dniu targów organizowane są wydarzenia dedykowane rodzicom:

-        warsztaty Design thinking – kreowanie nowych produktów i usług,

-        spotkanie z przedsiębiorcami – Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do wyboru zawodu.

-        pokaz filmów prezentujących potencjał lokalnych firm – cykl „Szlakiem latawca”,

-        spotkania z doradcami zawodowymi,

-        spotkania z nauczycielami i uczniami na stoiskach szkół,

-        spotkania z mediatorami centrów mediacji przy WSB.

 Dzięki takiej organizacji targów uczestnicy, zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, będą mieli możliwość pozyskania kompletnego pakietu informacji począwszy od tego, jakie zawody są potrzebne na lokalnym rynku pracy, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne, aby wykonywać dany zawód, jakie są warunki pracy oferowane przez konkretnych pracodawców oraz w której szkole można podjąć edukację w tym zakresie.


PROGRAM III GORZOWSKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH - SZKOŁY i PRACODAWCY

Termin: 12 - 13 marca 2019 r.

Miejsce: Hala Sportowa OSiR w Gorzowie Wlkp, ul. Słowiańska 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

12.03.2019 r. od 8.00. do 18.00

8.30.-16.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – gimnazjalistów oraz uczniów VIII klas szkół podstawowych

16.00-18.00 - wydarzenia dedykowane rodzicom:

13.03.2019 r. od 8.00. do 16.00

8.30.-16.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – gimnazjalistów oraz uczniów VIII klas szkół podstawowych

12.00 – wybór najlepszego Wystawcy.

Losowanie nagród wśród uczestników gry odbędzie się 14 marca 2019 r. w siedzibie Wydziału Edukacji, ul. Okólna 2. Wręczenie nagród odbędzie się 19 marca 2019 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1.