Nasi ZAWODOWCY z Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego uczą się partycypacji!

#gorzow #budżetobywatelski #odedukacjidopartycypacji
Pracownicy Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji odwiedzili dziś uczniów odzieżówki! Były ciekawe pomysły, gorąca dyskusja i wspólna decyzja, co ma być zrealizowane. Uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych uczestniczyli w lekcji obywatelskiej na temat budżetu obywatelskiego.


Zobacz więcej