Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie organizuje cyklicznie branżowe konferencje, których adresatami są uczniowie i nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych oraz pracodawcy i przedstawiciele władz oświatowych. W tym roku odbędzie się już IX Konferencja branży metalowej. Jej tematem będą zagadnienia związane z kodyfikacją, certyfikacją, normalizacją i legalizacją, które występują w branży metalowej.
 
Konferencja została zaplanowana na piątek, 16 grudnia 2016 roku na godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Mechanicznych, przy ulicy Dąbrowskiego 32. 

PROGRAM KONFERENCJI:
  1. 1) Rozpoczęcie i powitanie gości – p.o. dyr. Piotr Kruk   
  2. 2) Przepisy w zakresie prawa pracy – Ireneusz Pawlik – PIP oddział w Gorzowie. 
  3. 3) Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego – Remigiusz Kaczmarczyk – Urząd Dozoru Technicznego - Gorzów.
  4. 4) Normalizacja i standaryzacja w branży metalowej – Zygmunt Niechoda – Polski Komitet Normalizacyjny – Warszawa 
  5. 5) Legalizacja urządzeń pomiarowych – Łukasz Obolewicz – Obwodowy Urząd Miar - Gorzów

Piotr Kruk
P.o. dyr. Zespołu Szkół Mechanicznych

Zobacz więcej