4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z firmy ZM Mestil Sp. z o.o., Rafi ZPH oraz Teleskop Sp. z o.o. , przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Celem spotkania było przekazanie informacji na temat prawa oświatowego regulującego współpracę szkół z pracodawcami oraz przegląd możliwości i korzyści wynikających z realizacji praktycznej naukę zawodu, a także promowanie realizowanych projektów - Zawodowcy w Gorzowie 2.0 oraz Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”.


Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku  Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą, ekran, biuro i w budynku  Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą, tabela i w budynku