We wtorek 10 września 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej 67,  odbyło się uroczyste otwarcie innowacyjnych pracowni - hydrauliki, pneumatyki, automatyki i sterowników programowalnych, które powstały w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. 


Zdjęcie numer 49 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  Zdjęcie numer 53 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  Zdjęcie numer 39 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  

fot. Dariusz Barański    


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi  Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i garnitur

fot. Bartłomiej Nowosielski             

                                                                    

W uroczystości otwarcia pracowni, na zaproszenie prezydenta miasta Jacka Wójcickiego wzięli udział m. in. poseł Krystyna Sibińska, wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, radni Rady Miasta Gorzowa: przewodniczący Jan Kaczanowski, Grażyna Wojciechowska, Halina Kunicka, Alicja Burdzińska, Paulina Szymotowicz, Piotr Paluch oraz przedstawiciele środowiska przedsiębiorców i pracodawców w Gorzowie, m.in. Stanisław Owczarek dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej i Artur Aleksiejczuk, szef firmy Festo Didactic, środowisko akademickie reprezentowała prodziekan wydziału technicznego AJP Aleksandra Radomska-Zalas. Obecni byli również dyrektorzy gorzowskich szkół średnich, a także uczniowie.


Zdjęcie numer 32 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  Zdjęcie numer 38 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA] Zdjęcie numer 6 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]

fot. Dariusz Barański


 Obraz może zawierać: w budynku  Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i w budynku  Obraz może zawierać: 5 osób, w budynku 


Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie   Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i kamera   Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku 


Obraz może zawierać: 6 osób, w budynku   Obraz może zawierać: 5 osób, w budynku   Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku  


Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku     Obraz może zawierać: 3 osoby, w budynku   Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku 

fot. Bartłomiej Nowosielski


Podczas spotkania został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, który zwiększył dofinansowanie projektu o 1,5 mln zł.

Zdjęcie numer 19 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  Zdjęcie numer 33 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]   

fot. Dariusz Barański


Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją 

fot. Bartłomiej Nowosielski


Podpisany został również List intencyjny pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski reprezentowanym przez Prezydenta Jacka Wójcickiego a firmą FESTO reprezentowaną przez Artura Aleksiejczuka. 


Zdjęcie numer 18 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA] 

fot. Dariusz Barański


Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją

fot. Bartłomiej Nowosielski


archiwum projektu


Pracownie hydrauliki, pneumatyki, automatyki i sterowników programowalnych będą służyć nie tylko do nabywania przez uczących się nowych umiejętności w ramach kształcenia zawodowego, ale także do wspierania nauczycieli szkół podstawowych i ogólnokształcących w realizacji wybranych elementów podstawy programowej z fizyki, informatyki i matematyki, a także rozwijania zainteresowań uczniów w tym zakresie w ramach zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.  Pracownie będą również otwarte dla przedszkoli, które mogą wykorzystać je do realizacji zadań wynikających z preorientacji zawodowej oraz kształtowania umiejętności technicznych opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 


Zdjęcie numer 9 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  Zdjęcie numer 29 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]  Zdjęcie numer 23 w galerii - Innowacyjne pracownie przy ul. Pomorskiej otwarte [ZDJĘCIA]

fot. Dariusz BarańskiBrak dostępnego opisu zdjęcia.  Obraz może zawierać: w budynku  Brak dostępnego opisu zdjęcia.

fot. Bartłomiej Nowosielski


Zadbano nie tylko o niezbędny sprzęt, ale również o przygotowanie merytoryczne i techniczne nauczycieli. Wspólnie ze specjalistami z rynku pracy opracowano programy kursów dedykowanych nauczycielom, podczas których uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki oraz nauczą się jak pracować z uczniami, aby móc wykorzystać potencjał przygotowanych przez nas pracowni do atrakcyjnego i efektywnego kształtowania umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych uczniów i wychowanków.
 
Całkowity koszt wyposażenia pracowni wyniósł 2 077 299,03 zł, w tym 1 858 635,98 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, a 218 663,05 zł z Budżetu Państwa.


W ramach współpracy ZAWODOWCÓW W GORZOWIE o oprawę spotkania zadbał Zespół Szkół Ogrodniczych, który przygotował dekoracje roślinne, a Zespół Szkół Gastronomicznych zadbał o to, aby uczestnicy spotkania po emocjach związanych z otwarciem i zwiedzaniem pracowni nie opadli z sił.


Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku Brak dostępnego opisu zdjęcia.

fot. Bartłomiej Nowosielski