Nazwa warsztatów

KREATYWNE TECHNIKI KOLORYZACJI ORAZ STRZYŻENIA

DAMSKIEGO I MĘSKIEGO P4

Nazwa zadania

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Liczba uczestników

1 grupa – 13 uczniów

2 grupa – 15 uczniów

3 grupa – 15 uczniów

razem 43 uczniów

Cel

doskonalenie umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp., kształcących się w

zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Uczestnik po zakończeniu kursu zdobędzie kompetencje w dziedzinie koloryzacji i strzyżenia.

Liczba godzin

24h/grupę, razem 72 godz.

 

Od 30 stycznia 2017 r. do 9 lutego 2017 r.  odbyły się 3 edycje warsztatów z zakresu kreatywnych technik koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego dla łącznie 43 uczniów Zespołu Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp., kształcących się w zawodach fryzjera i technika usług fryzjerskich.

Każda grupa zrealizowała 24 godziny zajęć, podczas których poznała nowoczesne produkty do walki z włosami, nauczyła się nowoczesnych technik wykorzystywanych przy wykonywaniu metamorfoz fryzjerskich oraz koloryzacji i cięcia, doboru fryzur i koloryzacji do osoby oraz jej charakteru, personalizacji fryzur i koloru, modelowania i stylizacji włosów, poznała półupięcia i zasady ich tworzenia, podstawowe zasady i techniki cięcia oraz nowoczesne metody stylizacji włosów.


Warsztaty były realizowane przez wykwalifikowanych fryzjerów z firmy EKF24 Sp. z o.o. ze Szczecina.


Każdy z uczniów otrzymał zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz Certyfikat marki GLYNT.