22 października 2019 r. to dzień oficjalnego otwarcia pracowni klocków technicznych. Miasto Gorzów Wielkopolski realizując ideę - od przedszkolaka do inżyniera - napisało projekt INŻYNIEROWIE W PRZEDSZKOLU, który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Unijnych. Celem głównym projektu jest objęcie 900 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowymi zajęciami w celu kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych dedykowanych rozwijaniu ww. obszarów.


Bardzo ważnym zadaniem w ramach tego projektu było utworzenie i wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne pracowni służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, technicznych i kompetencji społecznych m.in. pracy w grupie i kreatywności. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości lokalowe wspieranych w ramach projektu przedszkoli, tj. Miejskiego Przedszkola nr 3 i Miejskiego przedszkola nr 30, pracownie klocków technicznych powstały w sąsiadujących szkołach, tj. w Szkole Podstawowej nr 6 i w Szkole Podstawowej nr 21. Nowo powstałe pracownie to nie tylko miejsce do zabawy, ale także miejsce nauki programowania i podstaw robotyki, z których będą mogły korzystać nie tylko dzieci uczęszczające do tych placówek, ale również wychowankowie z innych przedszkoli.


Z niecierpliwością czekamy na nowych ZAWODOWCÓW :)


Galeria zdjęć z uroczystego otwarcia pracowni klocków technicznych.