WARSZTATY MOTORYZACYJNE Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNYCH ZESTAWÓW PANELOWYCH MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ

 

24 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie koordynatora projektu E. Popielnicka z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie, na którym zaprezentowano realizację tego działania projektowego. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wcześniej sami doskonalili swój warsztat zawodowy w tej tematyce. Zakres ćwiczeń praktycznych dla uczniów obejmuje:


Panel I - uczniowie uczą się łączenia obwodów elektrycznych i wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych w obwodach prądu stałego i zmiennego, takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, poznają własności podzespołów półprzewodnikowych i optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej. Zdobyta wiedza jest niezbędna do zrozumienia działania elektrycznych i elektronicznych podzespołów samochodowych.


Panel II - uczniowie uczą się podłączenia i diagnozowania poprawności działania układów na podstawie wykonania pomiarów parametrów sygnałów elektrycznych z zakresu sensoryki, czyli badania czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika samochodowego, takich jak: sonda lambda, czujników: temperatury, ciśnień, prędkości obrotowych, spalania stukowego, przepływomierzy itd.


Panel III - uczniowie uczą się podłączenia i diagnozowania poprawności działania układów na podstawie wykonania pomiarów parametrów sygnałów z zakresu aktoryki w samochodowych systemach sterowań, czyli urządzeń wykonawczych takich jak: zawory, przepustnice, siłowniki, silniki, świece, pompy itp.