Nazwa warsztatów

Warsztaty hotelarskie

Nazwa zadania

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Liczba uczestników

10 uczniów

Cel

nabycie kompetencji potrzebnych do wejścia na rynek pracy związanych z wykonywaniem czynności hotelowych oraz z kształtowaniem umiejętności pracy małych zespołów.

Liczba godzin

40h

 

Od 1 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017 odbyły się zajęcia na których młodzież nauczyła sprawnie przeprowadzać czynności hotelowe zarówno ze strony obsługi, kuchni jak i managera.