Windows Serwer 2012: instalowanie i konfigurowanie


Od 15 listopada 2016 r. do 26 kwietnia 2017 r. odbywają się w ZSTiO zajęcia „Windows serwer 2012: instalowanie i konfigurowanie”, w których uczestniczy pierwsza grupa 15 uczniów. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 14:00 – 16:15. Po ukończeniu szkolenia uczeń będzie potrafił: instalować system Windows Server 2012, konfigurować dyski i magazyny, uruchamiać serwer plików, serwer wydruku, wdrażać serwer wirtualizacji Hyper-V, zarządzać pracą w sieci i serwerami DNS i DHCP, wdrażać i administrować Active Directory, zarządzać całą siecią za pomocą obiektów GPO, zarządzać Windows Firewall with Advanced Security.


Szkolenie to zapewnia uczniom zdobycie umiejętności w zakresie wdrażania, konfigurowania i zarządzania usługami w systemie Windows Server 2012 R2. Szkolenie skupia się na osiąganiu umiejętności specyficznych dla pełnionych ról w kontekście implementacji kluczowych usług systemu Windows Server 2012 R2, takich jak usługi Active Directory czy usługi sieci, tworzy fundament dla umiejętności, które w połączeniu z doświadczeniami w pracy, poszerzają umiejętności i budują doświadczenie.