CCNA ROUTING AND SWITCHING. MODUŁ M1 - WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH I MODUŁ M2 - PODSTAWY ROUTINGU I PRZEŁĄCZANIA.


Od 19 listopad 2017 r. odbywają się zajęcia, na których uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych zagadnień związanych z siecią komputerową, od aplikacji do protokołów i usług dla tych aplikacji na niższych warstwach architektury sieciowej. Uczniowie rozpoczną od podstawowych sieci komputerowych, aby podczas dalszej realizacji programu przejść do bardziej złożonych sieci przedsiębiorstw i teoretycznych modeli sieciowych.


Kurs składa się z 2 modułów:


* Wprowadzenie do sieci komputerowych

Program obejmuje przedstawienie architektury, struktury, funkcji, podzespołów i modeli Internetu i sieci komputerowych. Zasady adresowania IP i podstawy działania Ethernetu, media i operacje zostaną zaprezentowane w celu zbudowania podstaw dla programu kursu. Po ukończeniu modułu. Uczniowie będą potrafili zbudować proste sieci LAN, wykonać podstawowe konfiguracje routerów i przełączników i wdrożyć schemat adresowania IP.


* Podstawy routingu i przełączania

Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Uczniowie nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności. Pod koniec kursu słuchacze będą potrafili skonfigurować router, zdiagnozować i rozwiązać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami RIPvl, RIPv2, OPSF w pojedynczym obszarze i OSPF wieloobszarowym, wirtualnymi sieciami LAN, a także z routingiem wewnątrzsieciowym inter-VLAN w sieciach IPv4 i IPv6.


Program kursu CCNA® Routing and Switching odznacza się następującymi cechami i zaletami:


1. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu podstaw routingu i przełączania, jak również zaawansowanych technologii, które przygotują ich do egzaminów certyfikacyjnych CCENT, studiów związanych z sieciami komputerowymi, jak również do pracy na stanowiskach związanych z informatyką sieciową.

2. Język opisujący pojęcia związane z sieciami komputerowymi dopasowany jest do uczniów na każdym poziomie, a interaktywne ćwiczenia stanowiące część kursu pogłębiają zrozumienie materiału.

3. Moduły nastawione są na rozwój krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i praktycznego zastosowania umiejętności.

4. Multimedialne narzędzia szkoleniowe, takie jak nagrania video, gry, czy quizy, odnoszą się do różnych stylów uczenia się i ułatwiają przyswajanie wiedzy.

5. Zadania praktyczne i oparte na symulacji ćwiczenia szkoleniowe Cisco® Packet Tracer pomagają rozwijać umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania złożonych problemów.

6. Wbudowany system oceniania umożliwia przekazanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co wspomaga ocenę stanu wiedzy i nabytych umiejętności.