KURSY SPECJALISTYCZNE TO KURSY NADAJĄCE KWALIFIKACJE LUB UPRAWNIENIA


KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU - 36 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności profesjonalnej opieki nad dziećmi w wieku szkolnym w czasie wypoczynku. Uzyskasz kompetencje w zakresie ustalenia obowiązującego w grupie kolonijnej porządku, określenia obowiązków członków grupy, wprowadzenia dyscypliny, czuwania nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków, doboru i organizacji zabawy i zajęć dla wychowanków.

Liczba miejsc w grupie:  16.

 

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG - 67 godz.

W trakcie kursu nabędziesz umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych z obsługą butli LPG. Program szkolenia przewiduje realizację 67 godzin w formie teoretycznej i 20h w formie praktycznej. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił prowadzić pojazdy - wózki wyszczególnione wyżej, zgodnie z zasadami ruchu drogowego w takim stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym, co umożliwi uzyskanie państwowych uprawnień do kierowania ww. pojazdami, nadawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH - 35 godz.

Po zakończeniu tego kursu będziesz posiadał(a) wiadomości i umiejętności z zakresu: typów podestów ruchomych i ich budowy, czynności operatora podestów przed, w trakcie i po pracy, BHP podczas obsługi platform roboczych, działalności UDT.

Na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i będziesz mógł przystąpić do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisja Egzaminacyjną UDT.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: OBSŁUGA SUWNIC - 35 godz.

Po zakończeniu tego kursu będziesz potrafił(a) obsługiwać suwnice z kabiny lub poziomu roboczego, wciągniki i wciągarki według kategorii IW, żurawie stacjonarne, warsztatowe, suwnice hakowe sterowane z poziomu roboczego ogólnego przeznaczenia, wciągniki oraz wciągarki według kategorii II W.

Na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i będziesz mógł przystąpić do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisja Egzaminacyjną UDT.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: DIAGNOSTA STACJI KONTROLI POJAZDÓW - 110 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności związane diagnozowaniem usterek w pojazdach mechanicznych oraz w zakresie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i będziesz mógł przystąpić do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją kwalifikacyjną TDT.

Liczba miejsc w grupie:  10.

  

KURS: SPAWANIE METODĄ 135 BLACH I RUR ZE STALI FERRYTYCZNYCH SPOINAMI PACHWINOWYMI - 135 godz.

Podczas kursu zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie spawania metodą 135. Po jego zakończeniu będziesz potrafił: posługiwać się dokumentacją techniczną, dobierać materiał, przygotować urządzenie, dobrać odpowiednie parametry spawania, wykonać spaw i dokonać ewentualnej korekty oraz zakonserwować urządzenie spawalnicze. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i będziesz mógł przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego wg normy ISO 9606-1.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 110 godz.

Podczas kursu zostaniesz przygotowany(a) do montowania, serwisowania i naprawiania urządzeń chłodniczych oraz dozorowania ich w systemie ciągłym. W ramach szkolenia przewidziana jest realizacja 30h zajęć teoretycznych i 80h zajęć praktycznych w pracowniach symulacyjnych odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz certyfikat po zdaniu egzaminu przed Komisją jednostki oceniającej personel lub świadectwo czeladnika po zdaniu egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych.

Liczba miejsc w grupie:  10.

 

KURS: UPRAWNIENIA DO 1 kV - 60 godz.

W ramach kursu zostaniesz przygotowany(a) do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Po zakończeniu kursu będziesz znał budowę oraz zasadę działania urządzeń i sieci elektroenergetycznych, potrafił wykorzystywać aparaturę pomiarową do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, a następnie samodzielnie sporządzisz protokół pomiarowy. Nauczysz się jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym, jak bezpiecznie organizować pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie certyfikat po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją SEP.

Liczba miejsc w grupie:  20.

 

KURS: BARISTA - 26 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności w zakresie prawidłowego parzenia różnych rodzajów kaw wg standardów europejskich, obsługi, czyszczenia i konserwacji ekspresu ciśnieniowego, wzrost wiedzy z zakresu rodzaju kaw, sposobów jej podawania, zdobienia i dodatków, które są wykorzystywane podczas sporządzania i parzenia kawy. Po zakończeniu kursu zdobędziesz kompetencje parzenia kawy na profesjonalnym sprzęcie. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów uzyskany po zaliczeniu praktycznego testu umiejętności.

Liczba miejsc w grupie:  6.

 

KURS: BARMAN - 16 godz.

Podczas kursu nabędziesz umiejętności barmańskich, tj., sporządzanie koktajli na bazie alkoholi białych, kolorowych, z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych, bezalkoholowych oraz umiejętności prezentacji i serwowania alkoholi. Po zakończeniu kursu zdobędziesz kompetencje w zakresie komponowania koktajli z uwzględnieniem mocktaili, z wykorzystaniem alkoholi białych, kolorowych, likierów i win. Będziesz potrafił przygotować koktajle warstwowe, płonące, widowiskowe oraz bezalkoholowe, poznasz zasady dobierania szkła do serwowania alkoholi, nauczysz się podawać koktajle w świeżych owocach, dekorować i garnirować koktajle. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił zarządzać barem, obsługiwać gości przy barze i przy stoliku, wykorzystywać Working Flair oraz Free Pouring w pracy barmana. Potwierdzeniem zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów uzyskany po zaliczeniu praktycznego testu umiejętności.

Liczba miejsc w grupie:  6.


KURS: FLORYSTA - 60 godz.

Podczas kursu zostaniesz przygotowany(a) do tworzenia kompozycji kwiatowych zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, nauki tworzenia wiązanek okolicznościowych z okazji np. ślubu, komunii czy chrzcin. Podczas nauki poznasz rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowani bukietów oraz nowoczesne trendy dekoracyjne. Potwierdzeniem nabytych przez Ciebie umiejętności będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Liczba miejsc w grupie:  6.