AKTUALNOŚCI:

6 listopada 2019 r. w siedzibie UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) rozpoczęło się dwudniowe spotkanie robocze polskich i niemieckich ekspertów przygotowujących program warsztatów kształtujących umiejętności związane z asfaltowaniem. Podczas spotkania dyskutowano nad umiejętnościami, zakresem treści oraz umiejętnościami wejściowymi, które powinien posiadać uczestnik takiego szkolenia. Dzięki uprzejmości gospodarzy spotkania mieliśmy możliwość "oderwać się" na chwilę od spraw merytorycznych i zwiedzić centrum Frankfurtu.
Fotorelacja


14 czerwca 2019 r. 

W siedzibie UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) odbyła się konferencja otwarcia projektu „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska  2014-2020 przez Miasto Gorzów Wielkopolski i Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - UAZ we Frankfurcie nad Odrą.Celem głównym partnerskiego projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia Burmistrza Frankfurtu nad Odrą, Pana Clausa Junghannsa oraz Prezesa BFW Pana Franka Buckrama, który zaprezentował BFW, jako partnera w realizacji projektu. Partnera wiodącego projektu, którym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, przedstawiła Pani Małgorzata Pruszkowska, a o celach i kolejnych zadaniach przewidzianych do realizacji opowiedziała Pani Magdalena Łabuza, kierownik Referatu Unijnych Projektów Edukacyjnych. W dalszej części konferencji, Pani Karen Schmidt, przekazała informacje dotyczące przygotowania kolejnego spotkania projektowego w Polsce. W drugiej części konferencji, jej wszyscy uczestnicy, tj. nauczyciele i uczniowie UAZ oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim wraz z prelegentami, mieli możliwość obejrzeć centrum szkoleniowe, w którym odbywała się konferencja. Przewodnikiem podczas zwiedzania obiektu był jego kierownik, Pan Jorg Lehmann.

Fotorelacja z konferencji - ZAPRASZAMY!


14. Juni 2019

Am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in Frankfurt/Oder (ÜAZ) fand die Eröffnungskonferenz für das Projekt „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen“ statt. Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg-Lubuskie zusammen mit der Stadt Gorzów Wlkp. und dem Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. (BFW) realisiert. Das Hauptziel des Partnerschaftsprojektes ist die Erweiterung des gemeinsamen transnationalen Berufsbildungsangebotes in der Bauindustrie hinsichtlich des lebenslangen Lernens in Frankfurt (Oder) und Gorzow.

Zum Programm gehörten unter anderem die Einführungsreden des Frankfurter Bürgermeisters, Herrn Claus Junghanns und des Geschäftsführers des BFW, Herrn Frank Buckram, welcher das BFW als Projektpartner vorgestellt hat.

Frau Małgorzata Pruszkowska, Inspektorin der Bildungsabteilung in der Stadtverwaltung Gorzow Wielkopolski, stellte die Stadt Gorzow Wielkopolski als Leadpartner vor. Frau Magdalena Łabuza, Leiterin des Referats für EU-Bildungsprojekte Gorzow, informierte über die Projektziele und anstehende Aufgaben, welche im Projekt realisiert werden müssen. Im weiteren Teil der Konferenz informierte Frau Karen Schmidt, Leiterin des Team International im BFW, über die Vorbereitungen des nächsten Projekttreffens, welches in Polen stattfinden wird. Zum Abschluss des ersten Konferenzabschnitts wurde ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmenden gemacht.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnte alle Teilnehmenden das ÜAZ in einem Rundgang besichtigen. Der Rundgang wurde vom ÜAZ-Leiter, Herrn Jörg Lehmann, durchgeführt.

Sowohl der Leadpartner, als auch das BFW, freuen sich über die anstehende mehrjährige Zusammenarbeit im gemeinsamen Projekt des Programms INTERREG VA Brandenburg-Lubuskie.

Fotobericht von der Kopnferenz - WILLKOMMEN !30 kwietnia 2019 r.

W siedzibie  Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu realizującego projekt partnerski Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen. W spotykaniu udział wzięli  przedstawiciele  strony polskiej, tj. Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Renata Pliżga, Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska i Beata Wachowiak oraz przedstawiciele partnera niemieckiego: Karen Schmidt i Michael Ritter z Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą.  Podczas spotkania omawiano zadania zaplanowane w ramach projektu oraz uzgodniono harmonogram ich realizacji. Zaplanowano program  konferencji otwarcia projektu, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą.


Am 30. April

Fand in der Zentrale der Bildungsabteilung der Stadtverwaltung Gorzów Wielkopolski ein weiteres Arbeitstreffen des Projektteamts zur Umsetzung des Partnerschaftsprojekts Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen statt. An dem Treffen nahmen Vertreter der polnischen Seite (Gorzów Wielkopolski) teil: Renata Pliżga, Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska und Beata Wachowiak sowie Vertreter des deutschen Partners: Karen Schmidt und Michael Ritter vom Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. in Frankfurt (Oder). Während des Meetings wurden die im Projekt geplanten Aufgaben besprochen und ein Zeitplan für deren Umsetzung vereinbart. Es wurde ebenfalls ein Programm für die Projekteröffnungskonferenz am 14. Juni 2019 im ÜAZ Frankfurt (Oder) erstellt. 


7 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt partnerski Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen. W spotykaniu udział wzięli  przedstawiciele  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, tj. Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska i Beata Wachowiak oraz Jacek Jeremicz, koordynator - przedstawiciel partnera niemieckiego, tj. Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą. Podczas spotkania uzgodniono wspólny harmonogram działań realizowanych w ramach projektu.


Am 7. März 2019 fand eine Arbeitssitzung des Teams zur Umsetzung des Partnerschaftsprojekts "Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen" statt. An der Sitzung nahmen Vertreter der Stadt Gorzów Wielkopolski teil, d.h. Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska und Beata Wachowiak sowie Jacek Jeremicz, Koordinator - Vertreter des deutschen Partners, d.h. des Berufsförderungswerkes e. V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e. V. – ÜAZ in Frankfurt (Oder). Während des Treffens wurde ein gemeinsamer Zeitplan für die Projektaktivitäten vereinbart.