AKTUALNOŚCI:6 września -1 października 2021 r.

W ramach projektu „Budujemy bez granic” w okresie od 6 września do 1 października 2021 r. odbyły się pięciodniowe warsztaty „Brukarz z innowacją: asfaltowanie”. W warsztatach udział wzięli uczniowie z Polski i Niemiec. Warsztaty odbywały się w trzech grupach 10 osobowych składających się z pięciu uczniów polskich i pięciu niemieckich. Zajęcia odbywały się  u partnera projektu - UAZ Bauwirtschaft Frankfurt nad Odrą. Polscy uczniowie wraz z tłumaczem i opiekunem byli zakwaterowani w hotelu w Słubicach, skąd uczestnicy warsztatów byli codziennie dowożeni do niemieckiej szkoły we Frankfurcie.

 

Zajęcia na warsztatach odbywały się zgodnie z programem opracowanym przez ekspertów polskich i niemieckich. Jeden dzień w tygodniu był poświęcony na zwiedzanie pobliskich placów budowy, gdzie uczniowie przyglądali się jak pracują profesjonaliści i jak zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce. W pozostałe dnie uczestnicy warsztatów uczyli się jeździć na walcu oraz ładowarce, jak należy konserwować i pielęgnować wykorzystywane maszyny, jak przygotowywać je do pracy. W praktyce, po nabyciu umiejętności obsługi walca i ładowarki, wspólnie wykonywali drogę bez obrzeży, drogę ze spadkiem po obu stronach oraz je dementowali. Warsztaty, poza umożliwieniem zdobycia konkretnych umiejętności zawodowych, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać na rynku pracy, miały także charakter interkulturowy. Wspólne działanie, konieczność komunikowania się podczas pracy zespołowej, możliwość poznania kultury Brandenburgii podczas zwiedzania okolic, pozostawią wiele niezapomnianych wspomnień i nawiązanych kontaktów.9 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia rozszerzenia transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez cale życie w ramach projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

-       Pan Martin Kempf - BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marta Nebeling – BFW Frankfurt nad Odrą

-       Pani Marzena Gejsztor- ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pan Tadeusz Najdora – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pani Anna Kamińska – ZSBiS Gorzów Wlkp.

-       Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.

-       Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

 

Podczas spotkania omówiono:

Opracowany przez BFW moduł asfaltowanie, harmonogram warsztatów, budżet. Aby ułatwić korzystanie uczniom z zakupionych maszyn, które posiadają bardzo rozbudowany pulpit sterowania, powstanie aplikacja w języku  polskim i niemieckim wyjaśniająca znaczenie przycisków. Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć praktycznych przejdą instruktaż. Działania stwarzają możliwość nauki zdalnej, poprzez użycie smartfona, komputera, co jest w dobie pandemii niezbędne i wspomoże uczniów w dalszej nauce praktycznej. Użyto kodu QR, aby w prosty i szybki sposób odbiorca mógł przystąpić do nauki. Omówiono również harmonogram i bezpieczną organizację warsztatów we Frankfurcie, dla 3 grup brukarz z innowacją asfaltowanie.

 


25 maja 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. Ze względu na dalsze ograniczenia związane z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line.Udział w nim wzięli przedstawiciele Berufsförderungswerk Frankfurt - Marta Nebeling i Martin Kempf, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielopolskiego - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska, Marta Pijanowska i Monika Bekier oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim - Marzena Gejsztor i Anna Kamińska.


Omówiono następujące tematy:

- certyfikację środków finansowych,

- realizację działań projektowych,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu za okres 01.12.2020 do 31.05.2021 r.

- zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.


22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. Ze względu na dalsze ograniczenia związane z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line. Udział w nim wzięli przedstawiciele Berufsförderungswerk Frankfurt - Marta Nebeling i Martin Kempf, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielopolskiego - Magdalena Łabuza, Małgorzata Pruszkowska i Monika Bekier oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim - Marzena Gejsztor i Anna Kamińska.

 

Partnerzy projektu mając na uwadze procedury zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19 planują organizację warsztatów dla młodzieży. W związku z powyższym, aby ułatwić korzystanie uczniom z zakupionych maszyn, które posiadają bardzo rozbudowany pulpit sterowania, powstanie aplikacja w języku  polskim i niemieckim wyjaśniająca znaczenie przycisków.  Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć praktycznych przejdą instruktaż. Działania stwarzają możliwość nauki zdalnej, poprzez użycie smartfona, komputera, co jest w dobie pandemii niezbędne i wspomoże uczniów w dalszej nauce praktycznej. Użyto kodu QR, aby w prosty i szybki sposób odbiorca mógł przystąpić do nauki. Omówiono również harmonogram i bezpieczną organizację warsztatów we Frankfurcie, dla 3 grup brukarz z innowacją asfaltowanie oraz dla 2 grup instalator. Każda grupa będzie się składała  z 10 osób, 5 Niemców i 5 Polaków.


3 marca 2021 r.

3 marca 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu INTERREG VA. W związku z obowiąyjącym reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się on-line.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pani Marta Nebeling - BFW
 • Pan Martin Kempf - BFW

 • Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.

 • Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

 • Pani Monika Bekier - WED Gorzów Wlkp.

 • Pani Marzena Gejsztor - ZSBiS kierownik kształcenia zawodowego

 

Wirus Covid-19 stanowi dla nas wszystkich poważne wyzwanie. Wprowadzone istotne ograniczenia znacząco wpływają na organizację pracy i funkcjonowanie urzędów, szkół i placówek edukacyjnych, itp. W efekcie brak możliwości realizacji wspólnych warsztatów zawodowych dla uczniów polskich i niemieckich we Frankfurcie nad Odrą spowodował potrzebę aktualizacji  harmonogramu działań w projekcie w następującym zakresie:


* warsztaty zawodowe dla I grupy Brukarz z innowacją: asfaltowanie, zaplanowane dla 5 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec przesunięto na I półrocze 2021r.

* warsztaty zawodowe Instalator, zaplanowane dla 5 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec, przesunięto na I półrocze 2021 r.,

* przełożono również na II półrocze 2021 spotkania ekspertów i opracowanie II modułu edukacyjnego - Budownictwo Ziemne - Specjalista Instalacji Podziemnych I Kanałów – Instalator.


Podczas spotkania omówiono opracowany przez partnera niemieckiego moduł szkoleniowy Brukarz z innowacją: asfaltowanie, który został zaakceptowany do realizacji w ramach projektu.

 

W kwietniu 2021 r w Gorzowie Wlkp. planowane jest kolejne spotkanie robocze z partnerem niemieckim z uwzględnieniem procedur zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19. Czekamy na odpowiedni moment, aby wspólnie przeprowadzić zaplanowane działania.

 


9 listopada 2020 r.


9 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem "Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen" dofinansowanego w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 - Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid -19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Pan Michael Ritter - BFW
 • Pani Marta Nebeling - BFW
 • Pani Magdalena Łabuza - WED Gorzów Wlkp.
 • Pani Ewa Kalina - WED Gorzów Wlkp.
 • Pani Małgorzata - Pruszkowska WED Gorzów Wlkp.

Podczas spotkania omówiono zagadnienie związane z planowaniem i realizacją działań wynikających z projektu, w tym:

-  stan prac nad przygotowaniem  III Raportu,

-  harmonogramem działań na 2021 rok i jego modyfikacją wynikającą z ograniczeń spowodowanych pandemią,

-  planem finansowym na 2021 .

Ponadto analizowano   opracowany przez BFW moduł szkolenia Asfaltowanie i weryfikowano jego treści pod kątem możliwości wdrożenia przez Lidera.


5-8 października 2020 r.


W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 - Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowaliśmy trzy dwudniowe wyjazdy na warsztaty dla uczniów z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Dwudniowe zajęcia dla 10 osobowych grup, które odbywały się od 5 do 8 października 202 r. prowadziła Pani Hanna Szumińska. W ramach zajęć uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie umiejętności uczenia się, motywowania się  do rozwoju, rozwiązywania problemów i konfliktów, pracy zespołowej i komunikacji.

 Zajęcia odbywały się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkolenia w miejscowości Długie, dlatego też uczestnicy poza samymi warsztatami mieli możliwość  uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych oraz pooddychać świeżym powietrzem.

zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszym facebooku :).

 

 14 sierpnia 2020 r.


W ramach partnerskiego projektu INTERREG VA "Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen", ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) - Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V., w skrócie  BFW, przeprowadziło przetarg publiczny na zamówienie maszyn budowlanych niezbędnych do realizacji zadań projektowych, którego celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2022 roku. Całkowita kwota projektu wynosi 811 643,61 euro, z czego udział partnera niemieckiego to 375 882 euro, z czego 319 499,70 euro pochodzi ze środków EFRR. W ramach projektu zaplanowano 198 000,00 euro na zakup maszyn budowlanych do realizacji innowacyjnych kursów kwalifikacyjnych.

 Zgodnie z obwiązującymi procedurami Pan Michael Ritter z Team International ÜAZ Frankfurt nad Odrą zajął się planowaniem, realizacją i rozliczeniem przetargu. Dzięki temu już 11 sierpnia 2020 roku można było zamówić pierwsze maszyny, tj. ładowarkę kołową marki Kubota i walec tandemowy marki BOMAG. Maszyny budowlane zostały sprawdzone i odebrane przez odpowiedzialnego instruktora, pana Martina Kempfa. Są to maszyny, które stanowią integralną część zestawu wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań projektowych zawartych w nowo opracowanych ponadnarodowych praktycznych programach o charakterze modułów kwalifikacyjnych w zakresie budowy asfaltu i budowy kanałów, które są realizowane w ÜAZ Frankfurt nad Odrą.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Miasto Gorzów Wielkopolski w 2021 roku również dokona zakupu ciężkiego sprzętu, w tym mini koparki oraz  wyposażenia pracowni budowlanych i instalacyjnych, które powstaną w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Powstaną tam również symulatory edukacyjne instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji cieplnej,  służące promocji kształcenia zawodowego w zawodach technicznych.

W ramach projektu od września 2020 r. rozpoczną się warsztaty dla uczniów mające na celu rozwijanie kompetencji miękkich oraz nastąpi rozstrzygniecie wyboru platformy e-learningowej do  nauki języka niemieckiego i angielskiego.

Ze względu na pandemię COVID 19 nie odbywają się warsztaty dla uczniów brukarza i instalatora w ŰAZ w Niemczech. Działania będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem procedur zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu COVID 19.


 14 sierpnia 2020 r.

Im Rahmen des INTERREG VA Projektes "Grenzenloses Bauen / budujemy bez granic", welches das BFW in Kooperation mit der Stadt Gorzów realisiert, führte das BFW eine öffentliche Ausschreibung zur Bestellung der benötigten Baumaschinen durch.

In diesem Zusammenhang kümmerte sich Herr Michael Ritter vom Team International des ÜAZ Frankfurt (Oder) um die Planung, Durchführung und Abrechnung der Ausschreibung.  Nach dem Abwarten der gesetzlichen Fristen konnten die ersten Maschinen bestellt und am 11.08.2020 geliefert werden.

Der Radlader (Kubota) und die Tandemwalze (BOMAG) sind Bestandteil der neu entwickelten transnationalen praktischen Qualifizierungsmodule im Bereich Asphaltbau und Kanalbau, welche im ÜAZ Frankfurt (Oder) durchgeführt werden.

Die Baumaschinen wurden vom zuständigen Ausbilder, Herrn Martin Kempf, inspiziert und entgegengenommen. Ziel des Projektes ist die Erweiterung des gemeinsamen grenzüberschreitenden Ausbildungsangebots im Bereich der Berufsbildung und des lebenslangen Lernens in Frankfurt (Oder) und Gorzów.

Die Gesamtprojektsumme beläuft sich auf 811.643,61 Euro, davon beträgt der Anteil für den deutschen Partner: 375.882,00 Euro, wovon 319.499,70 Euro aus EFRE-Mitteln stammen. Im Rahmen des Projekts werden 198.000,00 Euro für die Beschaffung von Baumaschinen zur Durchführung von innovativen Qualifizierungskursen eingeplant.


Projektzeitaum: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.


Gemäß dem Zeitplan für die Projektdurchführung wird die Stadt Gorzów Wielkopolski im Jahr 2021 einen Minibagger kaufen und die Bau- und Installationswerkstätten des Berufsbildungs- und Geschäftszentrums ausrüsten. Bildungssimulatoren werden entworfen und erstellt, um die Berufsausbildung in technischen Berufen zu fördern: Wasser- und Abwassersysteme, Wärmeinstallation, intelligente Installation. Die Simulatoren werden in der Werkstatt des Berufsbildungszentrums eingesetzt. Ab September 2020 beginnen Workshops für Studenten zu Soft Skills und die Auswahl einer E-Learning-Plattform zum Lernen von Deutsch und Englisch wird entschieden. Aufgrund der COVID 19-Pandemie gibt es in ŰAZ keine Werkstätten für Straßenfertiger und Installateure. Die Maßnahmen werden fortlaufend unter Berücksichtigung der vom Chief Sanitary Inspector empfohlenen Verfahren zur Bekämpfung von COVID 19 ergriffen.


Małgorzata Pruszkowska

Wydział Edukacji


Michael Ritter

ŰAZ Frankfurt n. O 

16-17 grudnia 2019 r. tym razem w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie robocze polskich i niemieckich ekspertów oraz zespołu zarządzającego projektem „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” realizowanym w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska  2014-2020 przez Miasto Gorzów Wielkopolski i Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - UAZ we Frankfurcie nad Odrą. Ekspert partnera - UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) przedstawił program warsztatów dla polskich i niemieckich uczniów. Nad kształtem programu i umiejętnościami, jakimi powinni wykazać się kandydaci na uczestników warsztatów, dyskutowano już na listopadowym spotkaniu we Frankfurcie. Podczas spotkania w Gorzowie omówiono szczegółowy harmonogram warsztatów oraz umiejętności, które będą kształtowane w ramach zajęć, a także przypomniano o oczekiwanych umiejętności wejściowych, które powinien posiadać uczestnik takiego szkolenia. Ustalono wstępnie termin realizacji warsztatów na kwiecień 2020 r.

Drugi dzień spotkania przeznaczono na zapoznanie się z bazą techno-dydaktyczną oraz ofertą kształcenia Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas spotkania zadbano o pokazanie partnerom zza Odry miasta.  

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Am 16. und 17. Dezember 2019 fand in Gorzów Wielkopolski ein Arbeitstreffen polnischer und deutscher Experten mit dem gemeinsamen Projektteam des im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020  geförderten Projekts „Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen“ durch die Stadt Gorzów Wielkopolski und dem Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V. – ÜAZ Frankfurt (Oder), statt. Der Experte des - ÜAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) präsentierte ein Workshop-Programm für polnische und deutsche Teilnehmer. Der Ablauf des Programms und die voraussetzenden Kenntnisse der Kandidaten für den Workshop wurden bereits während der Novembersitzung in Frankfurt erörtert. Während des Treffens in Gorzów wurden der Zeitplan für Workshops konkretisiert und es wurden konkrete Ziele besprochen, die als Teil des Unterrichts gestaltet werden sollen, sowie die erwarteten Voraussetzungen, die ein Teilnehmer eines solchen Trainings besitzen sollte. Der Realisierungszeitraum des Workshops wurde auf April 2020 festgesetzt.

 Der zweite Tag des Treffens war dem Kennenlernen der technodidaktischen Grundlagen und des Bildungsangebots der Bau- und Automobilschule in Gorzów Wielkopolski gewidmet. Während des Treffens wurde den Partnern von der anderen Seite der Oder die Stadt Gorzow gezeigt.

 Wir laden Sie ein, sich den Fotobericht anzusehen.


6 listopada 2019 r. w siedzibie UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) rozpoczęło się dwudniowe spotkanie robocze polskich i niemieckich ekspertów przygotowujących program warsztatów kształtujących umiejętności związane z asfaltowaniem. Podczas spotkania dyskutowano nad umiejętnościami, zakresem treści oraz umiejętnościami wejściowymi, które powinien posiadać uczestnik takiego szkolenia. Dzięki uprzejmości gospodarzy spotkania mieliśmy możliwość "oderwać się" na chwilę od spraw merytorycznych i zwiedzić centrum Frankfurtu.
Fotorelacja


06. November 2019.

Im ÜAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) fand ein zweitägiges Arbeitstreffen polnischer und deutscher Experten zur Ausarbeitung eines Ausbildungsmoduls im Bereich Asphaltbau statt. Während des Treffens wurden die Lernziele, der Ausbildungsinhalt und die Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmer besprochen. Dank des freundlichen Gastgebers hatten wir die Möglichkeit, uns für einen Moment von den inhaltlichen Themen zu „lösen“ und die Frankfurter Innenstadt zu besuchen.


Fotobericht


14 czerwca 2019 r. 

W siedzibie UAZ der Bauwirtschaft Frankfurt (Oder) odbyła się konferencja otwarcia projektu „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska  2014-2020 przez Miasto Gorzów Wielkopolski i Zakład Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - UAZ we Frankfurcie nad Odrą.Celem głównym partnerskiego projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia Burmistrza Frankfurtu nad Odrą, Pana Clausa Junghannsa oraz Prezesa BFW Pana Franka Buckrama, który zaprezentował BFW, jako partnera w realizacji projektu. Partnera wiodącego projektu, którym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, przedstawiła Pani Małgorzata Pruszkowska, a o celach i kolejnych zadaniach przewidzianych do realizacji opowiedziała Pani Magdalena Łabuza, kierownik Referatu Unijnych Projektów Edukacyjnych. W dalszej części konferencji, Pani Karen Schmidt, przekazała informacje dotyczące przygotowania kolejnego spotkania projektowego w Polsce. W drugiej części konferencji, jej wszyscy uczestnicy, tj. nauczyciele i uczniowie UAZ oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim wraz z prelegentami, mieli możliwość obejrzeć centrum szkoleniowe, w którym odbywała się konferencja. Przewodnikiem podczas zwiedzania obiektu był jego kierownik, Pan Jorg Lehmann.

Fotorelacja z konferencji - ZAPRASZAMY!

14. Juni 2019

Am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in Frankfurt/Oder (ÜAZ) fand die Eröffnungskonferenz für das Projekt „Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen“ statt. Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg-Lubuskie zusammen mit der Stadt Gorzów Wlkp. und dem Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. (BFW) realisiert. Das Hauptziel des Partnerschaftsprojektes ist die Erweiterung des gemeinsamen transnationalen Berufsbildungsangebotes in der Bauindustrie hinsichtlich des lebenslangen Lernens in Frankfurt (Oder) und Gorzow.

Zum Programm gehörten unter anderem die Einführungsreden des Frankfurter Bürgermeisters, Herrn Claus Junghanns und des Geschäftsführers des BFW, Herrn Frank Buckram, welcher das BFW als Projektpartner vorgestellt hat.

Frau Małgorzata Pruszkowska, Inspektorin der Bildungsabteilung in der Stadtverwaltung Gorzow Wielkopolski, stellte die Stadt Gorzow Wielkopolski als Leadpartner vor. Frau Magdalena Łabuza, Leiterin des Referats für EU-Bildungsprojekte Gorzow, informierte über die Projektziele und anstehende Aufgaben, welche im Projekt realisiert werden müssen. Im weiteren Teil der Konferenz informierte Frau Karen Schmidt, Leiterin des Team International im BFW, über die Vorbereitungen des nächsten Projekttreffens, welches in Polen stattfinden wird. Zum Abschluss des ersten Konferenzabschnitts wurde ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmenden gemacht.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnte alle Teilnehmenden das ÜAZ in einem Rundgang besichtigen. Der Rundgang wurde vom ÜAZ-Leiter, Herrn Jörg Lehmann, durchgeführt.

Sowohl der Leadpartner, als auch das BFW, freuen sich über die anstehende mehrjährige Zusammenarbeit im gemeinsamen Projekt des Programms INTERREG VA Brandenburg-Lubuskie.

Fotobericht von der Kopnferenz - WILLKOMMEN !30 kwietnia 2019 r.

W siedzibie  Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu realizującego projekt partnerski Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen. W spotykaniu udział wzięli  przedstawiciele  strony polskiej, tj. Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Renata Pliżga, Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska i Beata Wachowiak oraz przedstawiciele partnera niemieckiego: Karen Schmidt i Michael Ritter z Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą.  Podczas spotkania omawiano zadania zaplanowane w ramach projektu oraz uzgodniono harmonogram ich realizacji. Zaplanowano program  konferencji otwarcia projektu, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą.


Am 30. April

Fand in der Zentrale der Bildungsabteilung der Stadtverwaltung Gorzów Wielkopolski ein weiteres Arbeitstreffen des Projektteamts zur Umsetzung des Partnerschaftsprojekts Budujemy bez granic / Grenzenloses Bauen statt. An dem Treffen nahmen Vertreter der polnischen Seite (Gorzów Wielkopolski) teil: Renata Pliżga, Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska und Beata Wachowiak sowie Vertreter des deutschen Partners: Karen Schmidt und Michael Ritter vom Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. in Frankfurt (Oder). Während des Meetings wurden die im Projekt geplanten Aufgaben besprochen und ein Zeitplan für deren Umsetzung vereinbart. Es wurde ebenfalls ein Programm für die Projekteröffnungskonferenz am 14. Juni 2019 im ÜAZ Frankfurt (Oder) erstellt. _zwg_lzd6rkcw5jpj2kgdd47qwmwcxbpwphwf.jpg7 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt partnerski Budujemy bez granic/ Grenzenloses Bauen. W spotykaniu udział wzięli  przedstawiciele  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, tj. Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska i Beata Wachowiak oraz Jacek Jeremicz, koordynator - przedstawiciel partnera niemieckiego, tj. Zakładu Promocji i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii – UAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą. Podczas spotkania uzgodniono wspólny harmonogram działań realizowanych w ramach projektu.


Am 7. März 2019 fand eine Arbeitssitzung des Teams zur Umsetzung des Partnerschaftsprojekts "Budujemy bez granic/Grenzenloses Bauen" statt. An der Sitzung nahmen Vertreter der Stadt Gorzów Wielkopolski teil, d.h. Agnieszka Beszczyńska, Ewa Kalina, Małgorzata Pruszkowska und Beata Wachowiak sowie Jacek Jeremicz, Koordinator - Vertreter des deutschen Partners, d.h. des Berufsförderungswerkes e. V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e. V. – ÜAZ in Frankfurt (Oder). Während des Treffens wurde ein gemeinsamer Zeitplan für die Projektaktivitäten vereinbart.


_zwg_qawf63o1bzdxi8bv58x0hp3vk3nhzcsl.JPG _zwg_q2dphwbgkl7vfsp8yvjyon4veldlnfya.JPG_zwg_gyla1s5tgi2p6tfd9k8ot1gzg9wntd40.JPG