Rynek pracy – umiejętności i talenty na sprzedaż


1 marca 2017 r. odbyły się zajęcia, na których uczestnicy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, wspólnie w jednej grupie dyskutowali  na temat istoty rynku pracy. Zapoznali się z podstawą wiedzą o statystyce rynku pracy. Prowadzący przywołał dane statystyczne o rynku pracy – źródła pozyskiwania i sposoby korzystania. Zgłębili istotę konkurencji na rynku pracy – podaż i popyt.     


Pracowali warsztatowo w zespole przybliżając sobie formy świadczenia pracy, formy bezrobocia oraz oczekiwania i preferencje wobec przyszłego miejsca pracy.


Na koniec odbył się quiz z wiedzy i umiejętności zdobytych na warsztatach.