W styczniu rozpoczęły się w Zespole Szkół Odzieżowych kursy z dziedziny BARBERIBGU. Na szkoleniu, realizowanym w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, kursanci uczą się innowacyjnych technik strzyżenia męskiego. W tym najmodniejsza dziś "skin fade".

Uczestnicy podczas zajęć poznają rodzaje męskiego zarostu, zasady konturowania i cieniowania brody, a także sprzęt i preparaty oraz kosmetyki potrzebne do wykonania pełnej usługi z dziedziny BARBERIBGU. Ćwiczenia są przeprowadzane na główkach treningowych oraz modelach męskich z zarostem jak i bez zarostu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.


Fotogaleria