22 stycznia 2020 r. siedzibie Zakładu Mechanicznego "MESTIL" spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim  odbyło się spotkanie robocze zespołu realizującego projekt Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lubuskiego Klastra Metalowego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz QCW Eisenhüttenstadt. Podczas spotkania  omówiono przygotowywany trzeci już raport z realizacji projektu, który musi być złożony do  ILB 31.01.2020 r., harmonogram kolejnych warsztatów dla polskich i niemieckich nauczycieli (26.02.2020- CAD-CAM, 11.03.2020 - Badanie materiałów) oraz poinformowano partnera niemieckiego o organizowanych Targach Edukacyjnych, które odbędą się 24-25.03.2020 r.