25 lutego 2020 r., w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyła się Gala Zawodowców w Gorzowie, pod patronatem Lubuskiego Kuratora. Przedsięwzięcie miało na celu promocje działań w ramach projektu  Zawodowcy w Gorzowie 2.0, a także zacieśnianie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów stojących przed wyborem ścieżki edukacyjnej.


W Gali Zawodowców w Gorzowie uczestniczyli zaproszeni goście, tj. przedstawiciele pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszających ich izb i stowarzyszeń, uczelni wyższych, współpracujących, zaprzyjaźnionych oraz sympatyzujących z projektem przedstawicieli instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego, Radni Miasta Gorzowa Wlkp., a także uczniowie klas ósmych, którzy mieli okazję zapoznać się z efektami projektu w postaci liczb oraz zobaczyć podczas Zawodowego Talent Show konkretne umiejętności prezentowane przez uczniów uczestniczących w projekcie.


Podczas Gali wręczono książeczki spawacza oraz drobne upominki ufundowane przez Telemond Holding uczestnikom kursu spawania realizowanego w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, a także wręczono dyplomy i drobne upominki laureatom XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP dla absolwentów szkół średnich technicznych TECHNIK-ABSOWLWENT. W ramach TOP INNOVATION swoją firmę TOC-COLOR zaprezentował właściciel - Pan Marek Kołodziejski. Podczas Gali Zawodowców w Gorzowie wręczono także statuetkę laureatowi konkursu CO-ACTION AWARD, którym została firma Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal.


Podczas Zawodowego Talent Show swoje umiejętności prezentowały zespoły z jedenastu gorzowskich szkół, tj. Technikum nr 8, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół nr 1 WZDZ.


Przyznane zostały nagrody w dwóch kategoriach, tj. Nagroda Pracodawców oraz Nagroda Publiczności. W wyniku głosowania pracodawców laur pierwszeństwa zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych, drugie miejsce zajęli z Zespołu Szkół Elektrycznych, a trzecie uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych. Natomiast w wyniku głosowania publiczności, które zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety gogle wyłoniono zwycięzcę, którym został Zespół Szkół Ekonomicznych. Wyróżnione szkoły zostały nagrodzone. Sponsorami nagród byli Lubuski Kurator Oświaty, Inneko, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Edukreacje, Image Recording Solutions sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A., FESTO, ZREMB Gorzów Wielkopolski.