Kwiecień, to miesiąc, który w gorzowskich szkołach średnich powodował zawrót głowy. To miesiąc, w którym kończyli swoją edukację maturzyści, a jednocześnie organizowane były DNI OTWARTE, które miały na celu przyciągnięcie nowych uczniów. W ramach DNI OTWARTYCH uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice mogli odwiedzić placówkę, obejrzeć bazę, wyposażenie, poznać kadrę pedagogiczną, poznać ofertę edukacyjną oraz porozmawiać z uczniami. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną szkoły pozostają nadal zamknięte, a edukacja odbywa się zdalnie.  Wiemy, że jest to trudna sytuacja dla wszystkich, a dla ósmoklasistów w szczególności.


Dzięki współpracy szkół podstawowych z doradcami z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wszyscy uczniowie klas ósmych zostali przebadani testami zainteresowań i preferencji zawodowych. Wyniki diagnoz są obecnie przekazywane każdemu uczniowi indywidualnie wraz z „instrukcją czytania” i danymi kontaktowymi do osoby, która diagnozę opracowywała. Diagnozy miały na celu ustalenie preferencji, zdolności i zainteresowań pod kątem wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wiedząc jakie ma się predyspozycje, czy do pracy z ludźmi, danymi, czy też rzeczami łatwiej jest szukać dla siebie miejsca. W takim układzie został przygotowany Przewodnik Szkoły średnie w Gorzowie, który dostępny jest w wersji wydrukowanej, ale także w formie pdf-u i wirtualnej - na naszej stronie. Na naszym Facebooku sukcesywnie zamieszczamy informacje o zawodach, ale zdajemy sobie sprawę, że to ciągle może być za mało. Dlatego też we współpracy ze szkołami i doradcami zawodowymi OTWIERAMY WIRTUALNE DRZWI SZKÓŁ.  W związku z ty, że szkoły DNI OTWARTE organizują w różny sposób, poniżej zgromadziliśmy zbiór informacji o sposobach, w jaki będą się one odbywały. Poniższy wykaz będzie uaktualniany na bieżąco.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 –  25 kwietnia planowany jest między innymi wirtualny spacer po szkole, udostępnione zostaną filmy promujące ofertę edukacyjną. Odpowiedzi na najważniejsze pytania będzie można uzyskać także telefonicznie oraz poprzez internetowe komunikatory.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - pierwsze „drzwi otwarte” odbyły się już 4 kwietnia, dyrektor placówki przeprowadził wideokonferencję, w której uczniowie i rodzice mieli możliwość zadawania pytań. Przekazano także informacje o systemie, funkcjonowaniu szkoły i internatu. Kolejne planowane są 18 kwietnia. Na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych dostępny jest wirtualny spacer po szkole.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – prawdopodobnie odbędzie się w maju.
 
IV Liceum Ogólnokształcące - od 20 kwietnia w godz. 8.00 – 15.00. Na stronie internetowej IV LO dostępny jest także wirtualny spacer.

 
VIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 16  - 16 maja br. W kwietniu szkoła planuje zamieścić w mediach społecznościowych ulotki i plakaty, udostępnić wideoprezentację oraz przesłać do szkół podstawowych foldery.
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - na stronie internetowej szkoły w zakładce „promocja szkoły” można już znaleźć ulotkę informacyjną, filmy dotyczące życia szkoły. Placówka planuje wirtualny i telefoniczny Dzień Otwarty 14 maja 2020.

 
Zespół Szkół Ekonomicznych - wszystkie informacje odnośnie rekrutacji zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 
Zespół Szkół Elektrycznych - od 18 kwietnia wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki.
 
Zespół Szkół Gastronomicznych - 25 kwietnia  w formie dyżuru telefonicznego.

 
Zespół Szkół Mechanicznych -  18 kwietnia w mediach społecznościowych, telefonicznie, a także za pomocą wideo rozmowy kandydaci będą mogli poznać funkcjonowanie szkoły i uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania.
 
Zespół Szkół Odzieżowych – 25 kwietnia br. w formie dyżuru telefonicznego. Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

 
Zespół Szkół Ogrodniczych –  18 kwietnia  poprzez Facebook, szkoła udziela także informacji telefonicznie.


Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych - Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.


Zespół Szkół nr 1 WZDZ