30 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”.

W  związku z pandemią korona wirusa spotkanie odbyło się on-line poprzez platformę alfa-view.

Podczas spotkania omówiono:

1.       Sposób organizacji Transgranicznego Trainingsday w Gorzowie Wlkp., oraz organizację wizyty studyjnej do QCW, ze względu na pandemię koronawirusa, należy zwrócić szczególna uwagę
na bezpieczeństwo uczestników spotkania. W związku z powyższym wymienione zadania będą tematem kolejnych spotkań on-line.

2.       Omówiono harmonogram inwestycji i wdrażania modułów opracowanych w ramach projektu, które  będzie odbywało się  w szkołach, pod warunkiem, że szkoły zostaną otwarte. W innym przypadku, wdrożenie będzie się odbywało on-line.