27.08.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach dostosowania planu działania na 2020 r. w związku z pandemią  koronawirusa w zakresie organizacji:

-        szkolenia językowego dla uczniów polskich i niemieckich w formie e-learningowej, które zgodnie z harmonogramem  rozpocznie się we wrześniu 2020 r.;

-        Trainingsday w  Gorzowie, którego celem jest wymiana interkulturowa, planowanego na koniec września 2020 r.;

-        wizyty studyjnej do QCW, planowanej w październiku 2020 r.;

-        rozpoczętych już szkoleń CNC i CAD/CAM dla uczniów oraz szkolenia CAD-CAM dla 4 polskich nauczycieli.

Omówiono także postępy w realizacji inwestycji, które odbywają się zgodnie z harmonogram oraz wdrażania modułów.