13.11.2020 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell  „ViVA 4.0”. 
W związku z reżimem sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 spotkanie partnerów projektu odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy alfaview.com.
Podczas spotkania omówiono:
- certyfikację środków finansowych,
- organizację 26 listopada 2020 r.  przez Lidera projektu QCW - wizyty studyjnej on-line  na platformie alfaview.com,
- organizację 3 grudnia 2020 r. przez  Miasto Gorzów Wielkopolski - partnera projektu Transgranicznego dnia w Gorzowie online  dla  polsko-niemieckiej grupy,
- sposób przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
- zakres niezbędnych zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie.
Ponadto wspólnie  dyskutowano nad opracowanym przez Miasto Gorzów Wielkopolski  modelem dualnego kształcenia, który ma być wdrożony po obu stronach Odry, jako jeden z rezultatatów projektu.