Coraz bardziej widoczna jest komplementarność działań projektowych realizowanych na rzecz uczniów gorzowskich szkół zawodowych. Pomimo trudności związanych z pandemią, od czerwca do końca sierpnia realizowane były staże i praktyki w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski. Natomiast we wrześniu i październiku 2020 r. odbywały się tygodniowe praktyki zawodowe dla 96 zawodowców kształcących się w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych. Praktyki doskonalące umiejętności zawodowe uczniów i zwiększające ich możliwości zatrudnienia były realizowane  w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0"/  Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”  współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.