3 grudnia 2020 roku zaplanowany był w ramach projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0”,  niezwykle interesujący  transgraniczny Trainingsday. Przygotowywaliśmy się do niego już od wakacji. Niestety wdrożony reżim sanitarny związany z COVID-19 uniemożliwił nam spotkanie, które miało na celu przede wszystkim zintegrować młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz uczniów i nauczycieli QCW z Eisenhuttenstadt. W planach mieliśmy działania pozwalające na aktywną wymianę interkulturową oraz transfer wiedzy na temat regionu.

 

 Ale my się nie poddajemy!!!.

Podjęliśmy się trudu przeprowadzenia spotkań on-line. Posłużyła nam do tego platforma internetowa alfaview.com, wykorzystywana przez naszych sąsiadów zza Odry. Dzięki temu wspólnie poznawaliśmy kolejne narzędzie IT, które może być wykorzystywane nie tylko do spotkań towarzyskich, ale również do edukacji.


Podczas spotkania w sieci, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskiego Klastra Metalowego i QCW Eisenhüttenstadt/Centrum Kształcenia Gospodarczego Eisenhüttenstadt w Niemczech, a także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz QCW, zdobywaliśmy nowe doświadczenia związane z tak niekonwencjonalnym spotkaniem.

 

Wcześniej przesłaliśmy naszym partnerom projektu pakiety „mikołajkowe”, które zawierały materiały promocyjne projektu, w tym kubki, bidony, powerbanki, a także piękne albumy o EUROREGIONIE i GORZOWIE WIELKOPOLSKIM oraz wiele innych ciekawych gadżetów. Zawartość pakietu stanowiła kanwę rozmów na temat walorów estetycznych regionu, w którym wspólnie żyjemy i pracujemy. Ponadto urządziliśmy sobie wirtualną wycieczkę po Gorzowie Wielkopolskim i Euroregionie. Wycieczka była możliwa dzięki projekcji przygotowanych filmów prezentujących historię nawiązywania współpracy Polsko-Niemieckiej oraz efekty tej współpracy, czyli obiekty, które dzięki niej powstały lub wypiękniały.

 

Następnie przedstawiciele szkół opowiedzieli o działania realizowanych w poszczególnych szkołach. Po prezentacji podzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania i pomimo problemów ze „zrywaniem” się łącza, możemy uznać je za udane.  Wszystkim nam brakuje kontaktów interpersonalnych w Realnej rzeczywistości. Dlatego też na zakończenie spotkania życzyliśmy sobie zdrowych i wesołych świąt oraz spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na nowych ścieżkach rowerowych i w innych pięknych miejscach naszego miasta.